Azi: € 19,3893 lei 0,0972 $ 17,6107 lei 0,0649

EuroCreditBank
5,00

Comunicat informativ

Prin prezenta BC "EuroCreditBank" S.A. informează clienţii săi şi publicul larg că la situaţia din 30.09.2013 indicatorul lichidităţii curente a Băncii constituie 37,7%, ceea ce depăşeşte media în sistemul bancar (32.1%) şi normativul stabilit de Banca Naţională a Moldovei. Raportul activelor lichide la total depozite la 30.09.2013