Azi: € 20,1152 lei 0,2034 $ 18,1709 lei 0,0832

Clienții noștri