Azi: € 21,3937 lei 0,1393 $ 17,7253 lei 0,0353
Mâine: € 21,4725 lei 0,0788 $ 17,7262 lei 0,0009

Mobiasbanca – OTP Group convoacă Adunarea Generală extraordinară a acționarilor pe 20.12.2019

Mobiasbanca – OTP Group convoacă Adunarea Generală extraordinară a acționarilor pe 20.12.2019 Sursa foto: mobiasbanca.md

Mobiasbanca – OTP Group S.A. anunţă convocarea Adunării Generale extraordinare a Acționarilor. 

Adunarea va avea loc la data de 20 decembrie 2019, ora 16:00 pe adresa mun. Chişinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt 81a, oficiul central al băncii, bir. 319.

Modul de desfășurare – prin corespondență.

Ordinea de zi prevede 2 puncte:

  1. Alegerea componenței noi a Consiliului Băncii;
  2. Modificarea Statutului Băncii.

Lista acționarilor care au dreptul să participe la Adunarea Generală extraordinară a Acționarilor va fi întocmită conform situației la data de 20 Noiembrie 2019.

Acționarii se pot familiariza cu materialele pentru ordinea de zi începând cu data de 10 decembrie 2019 la sediul central al băncii sau pe site-ul băncii: mobiasbanca.md/infoactionari/.

Participarea la Adunarea Generală extraordinară a Acționarilor se va exprima prin completarea și expedierea în adresa băncii a buletinului de vot.

În cazul persoanei fizice, buletinul de vot se va expedia prin una din următoarele metode:

  • se va semna de către acționarul băncii personal, la oficiul central, în prezența membrilor comisiei de numărare a voturilor;
  • se va trimite prin poștă, autentificat de către notar sau de către administrația organizației de la locul de muncă, de studii sau de trai al acționarului, iar pentru pensionari – de către organul de asistență socială de la locul de trai.
  • buletinul de vot semnat se va transmite prin intermediul paginii dedicate acționarilor de pe site-ul băncii, prin încărcarea acestuia.

În cazul persoanei juridice, buletinul de vot se va semna de către conducătorul acționarului sau de reprezentanții lor legali.

Termenul limită de prezentare a buletinului de vot este data de 20 decembrie 2019, ora 16:00.

Informații suplimentare puteți vedea pe mobiasbanca.md.

Sursa: mobiasbanca.md

Noutăți similare