Azi: € 19,3857 lei 0,0307 $ 17,8554 lei 0,0382

Maib a desfășurat Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA)

Maib a desfășurat Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA) Sursa foto: maib.md

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA) a BC "MAIB" S.A. a avut loc pe data de de 14 decembrie la Capitoles Park, strada Melestiu nr. 13a, Chișinău, la ședință fiind prezenți deținătorii a 77,94% din voturi. Toate subiectele incluse în ordinea de zi a AGEA au fost adoptate cu majoritatea necesară de două treimi din voturi. Rezultatele complete sunt detaliate mai jos.

1. Cu privire la repartizarea profitului anual, inclusiv plata dividendelor anuale, pentru anul 2021.

Acționarii au votat în favoarea menținerii sumei de 252.373.341,48 lei din profitul anului 2021, ceea ce constituie 243,22 lei per acţiune aflată în circulaţie spre distribuire de dividende, în profitul nedistribuit şi să se revină în anul 2023 la solicitarea aprobării BNM de plată a dividendelor din profitul anului 2021, ulterior ameliorării situației geopolitice, macroeconomice și diminuării riscului de materializare a unor situații adverse.

2. Cu privire la aprobarea Regulamentului Consiliului BC "MAIB" S.A, în redacție nouă.

Acţionarii au votat în favoarea aprobării în redacție nouă a Regulamentului Consiliului maib, care substituie Regulamentul adoptat de adunarea generală a acţionarilor din 25.04.2019, procesul-verbal nr. 60.

3. Cu privire la fracționarea acțiunile emise de BC "MAIB" S.A.

Acţionarii au votat în favoarea fracționării acţiunilor maib în proporţie de 100:1 fără nicio modificare a capitalului social al Băncii. Capitalul social al Băncii va constitui 207.526.800 lei, fracționat în 103.763.400 acțiuni ordinare nominale de clasa I cu o valoare nominală de 2 lei fiecare.

4. Cu privire la modificarea Statutului Băncii comerciale "MOLDOVA-AGROINDBANK" S.A.

Acţionarii au votat în favoarea modificării Statutului Băncii pentru a reflecta modificările efectuate în urma fracționării acţiunilor.

5. Cu privire la admiterea spre tranzacționare pe o piață reglementată din străinătate a valorilor mobiliare emise de BC "MAIB" S.A.

Acţionarii au votat în favoarea aprobării propunerii de admitere a acțiunilor emise de BC "MAIB" S.A. la tranzacționare pe Piața Reglementată (piață principală), Sectorul Titluri de Capital - Categoria Internațională Acțiuni, administrată de Bursa de Valori București din România. De asemenea, a fost aprobată decizia de a accepta înregistrarea acțiunilor emise de BC "MAIB" S.A. la Autoritatea de Supraveghere Financiară din România și în sistemul Depozitarului Central din România.

Vytautas Plunksnis, Președintele Consiliului maib:

”Listarea cu succes a acțiunilor maib la bursa internațională ar fi o realizare importantă nu numai pentru bancă, ci și pentru întreaga țară – deoarece ar plasa Republica Moldova în lumina reflectoarelor investitorilor și ar atrage capital străin în țară. Maib este pe cale să atingă ținta de ROE pe termen lung de 20%. De asemenea, ne așteptăm la o creștere rapidă a pieței bancare slab penetrate din Moldova, combinată cu plăți de dividende de 35-50% din profitul net, care ar atrage investitori către liderul transparent al industriei bancare din Moldova. La sfârșitul trimestrului III 2022, maib deținea 36,3% din piața moldovenească, față de 20,3% cota deținută de următorul competitor.”

Giorgi Shagidze, Președintele Comitetului de Conducere al maib:

"Aș dori să mulțumesc acționarilor pentru încrederea și sprijinul continuu acordat băncii și inițiativelor noastre ambițioase. Deciziile adoptate în cadrul adunării ne aduc cu încă un pas mai aproape de obiectivul nostru strategic de a ne lista acțiunile la Bursa de Valori București. Listarea va avea numeroase beneficii pentru noi și clienții noștri - acces îmbunătățit la capital, costuri de finanțare mai puțin costisitoare, transparență înaltă, comunicare mai bună cu investitorii și guvernanță corporativă mai bună. Nu în ultimul rând, va deschide ușa și pentru alte afaceri din țară să se integreze pe piețele internaționale de capital, de care va beneficia întreaga țară."

Toate materialele și hotărârile adoptate în cadrul AGEA sunt publicate pe pagina web a băncii, în secțiunea publicarea informației.

Sursa: maib.md

Noutăți similare