Azi: € 18,7162 lei 0,0992 $ 19,5521 lei 0,0097

BCR Chișinău convoacă Adunarea Generală Ordinară Anuală a Acționarilor pe 20 aprilie 2022

BCR Chișinău convoacă Adunarea Generală Ordinară Anuală a Acționarilor pe 20 aprilie 2022 Sursa foto: facebook.com/BCRChisinau

Adunarea Generală Ordinară Anuală a Acționarilor BCR Chișinău va avea loc la data de 20 aprilie 2022, ora 10:00, la sediul BCR S.A. (Calea Plevnei nr. 159, Business Garden Bucharest, clădirea A, et. 6, sector 6, București, România).

Ordinea de zi prevede 6 puncte:

  1. Aprobarea dării de seamă financiară anuală a Băncii Comerciale Române Chișinău S.A. pentru anul 2021;
  2. Aprobarea dării de seamă anuală a Consiliului de Supraveghere al Băncii Comerciale Române Chișinău S.A. pentru anul 2021;
  3. Aprobarea repartizării profitului net aferent anului 2021;
  4. Aprobarea stabilirii cuantumului retribuției muncii, remunerațiilor anuale şi compensațiilor membrilor Consiliului de Supraveghere;
  5. Aprobarea confirmării companiei de audit extern și stabilirea cuantumului retribuției serviciilor ei pentru anul 2022;
  6. Aprobarea/revizuirea unor reglementări interne ale Băncii Comerciale Române Chișinău S.A.

Forma de desfășurare a adunării – cu prezența acționarului.

Lista acționarilor care au dreptul să participe la Adunarea Generala Ordinară Anuală a Acționarilor BCR Chișinău SA va fi întocmită conform situației la data de 18.03.2022.

Amintim că unicul acționar al BCR Chișinău este BCR SA (România).

Sursa: bcr.md

Noutăți similare