Azi: € 19,3668 lei 0,0648 $ 17,7173 lei 0,0050

FinComBank convoacă Adunarea Generală Anuală Ordinară a acționarilor în data de 30.06.2021

FinComBank convoacă Adunarea Generală Anuală Ordinară a acționarilor în data de 30.06.2021 Sursa foto: tennonetworks.com

Adunarea generală anuală ordinară a acţionarilor FinComBank se va ţine cu prezenţa acţionarilor la data de 30 iunie 2021, ora 11:00, în incinta Garden Palace Events Restaurant, adresa: mun. Chişinău, str. Vasile Alecsandri, nr.8.

Ordinea de zi prevede următoarele subiecte:

1. Cu privire la autentificarea procesului-verbal al Adunării generale a acţionarilor;

2. Rezultatele activităţii FinComBank în anul 2020:

    2.1. Darea de seamă a Consiliului FinComBank;

    2.2. Rezultatele activităţii economico-financiare a FinComBank;

3. Cu privire la repartizarea profitului net al FinComBank obţinut în anul 2020;

4. Cu privire la alegerea componenţei noi al Consiliului Băncii;

5. Cu privire la stabilirea cuantumului retribuţiei muncii şi remunerărilor membrilor Consiliului Băncii;

6. Cu privire la confirmarea Societăţii de audit pentru efectuarea auditului obligatoriu ordinar al Băncii pentru anul 2021 şi aprobarea retribuţiei serviciilor prestate;

7. Cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor la Regulamentului Adunării generale a acţionarilor FinComBank.

Lista acţionarilor care au drept să participe la Adunarea generală anuală ordinară este întocmită de către Depozitarul Central Unic de Valori Mobiliare potrivit situaţiei la data de 16 mai 2021, cu modificările operate după data întocmirii listei, dar nu mai târziu decât cu 3 zile până la data desfăşurării Adunării generale extraordinare a acţionarilor FinComBank.

Înregistrarea participanţilor la adunare se va efectua pe data de 30 iunie 2021 de la ora 10:00 până la ora 10:50.

Acţionarii pot lua cunoştinţă de materialele pentru ordinea de zi începând cu data de 18 iunie 2021, în zilele de lucru de la ora 10:00 până la ora 17:00 (pauză: 13:00 - 14:00) la Serviciul guvernanţă corporativă, bir.501, oficiul central al băncii de pe adresa: mun.Chişinău, str.Puşkin, 26.

Informaţii suplimentare puteţi obţine la numerele de telefoane: 022 269-809, 022 269-940.

Sursa: fincombank.com

Noutăți similare