Azi: € 21,2832 lei 0,0927 $ 17,9234 lei 0,0294
Lu: € 21,2731 lei 0,0101 $ 17,8788 lei 0,0446

Moldova Agroindbank

Imobiliar Avanti

Moneda de depozit MDL
Tipul creditului Imobiliar
Rata dobânzii 7.00% - 7.50%
Tipul ratei dobânzii flotanta
Termen (luni) 6 - 360 luni
Suma până la 800.000
Condiţiile
 Creditul AVANTI se acordă persoanelor cu vîrsta cuprinsă între 21 şi 35 de ani, indiferent de faptul dacă acestea activează pe teritoriul Republicii Moldova sau peste hotare, precum şi beneficiarilor de remitenţe.

Pentru că este un proiect social, acesta stabileşte cerinţe speciale faţă de beneficiari – credite vor fi acordate tinerilor care nu deţin în proprietate locuinţă, iar venitul brut pe familie nu depăşeşte 15.000 lei lunar.
Alte taxe Taxa administrativă: 50/100 lei.
Comision unic: 1% din suma creditului.
Comision de administare: 0,15% lunar din soldul creditului.
Comision pentru prolongarea/restructurizarea creditului - 0,5% din suma creditului prolongat/restructurizat, minim 150 lei.
Comision pentru modificarea condițiilro contractuale - 50 lei pentru fiecare modificare.
Alte detalii Valoarea creditului constituie pînă la 800 mii de lei. Suma creditului poate fi maximum de 80% din costul bunului finanţat sau pînă la 100% în cazul asigurării creditului cu ipoteca bunului procurat şi/sau a unui imobil gajat de o persoană terţă în favoarea beneficiarului.

Suprafaţa totală a bunului imobil construit sau procurat din contul creditului nu trebuie să depăşească:
70 m.p. - în cazul construirii sau procurării bunului imobil de la compania de construcţie;
55 m.p. - în cazul procurării imobilului pe piaţa secundară.