Azi: € 20,3928 lei 0,1307 $ 19,4411 lei 0,0745

maib

Denumire produs Termeni, luni Rata dobanzii Optiuni Capitalizare
Maib Classic 1 - 18 0.25% - 17% Depuneri la cont
Retrageri din cont
NU
Maib Capital 12 - 24 13% Depuneri la cont
Retrageri din cont
NU
Maib Multiopțional 12 10% Depuneri la cont
Retrageri din cont
NU
Denumire produs Termeni, luni Rata dobanzii Optiuni Capitalizare
Maib Classic 1 - 18 0.05% - 2.45% Depuneri la cont
Retrageri din cont
NU
Maib Capital 12 - 24 1.5% - 1.6% Depuneri la cont
Retrageri din cont
NU
Maib Multiopțional 12 0.8% Depuneri la cont
Retrageri din cont
NU
Denumire produs Termeni, luni Rata dobanzii Optiuni Capitalizare
Maib Classic 1 - 18 0.15% - 2.65% Depuneri la cont
Retrageri din cont
NU
Maib Multiopțional 12 0.9% Depuneri la cont
Retrageri din cont
NU
Maib Capital 12 - 24 1.7% - 1.8% Depuneri la cont
Retrageri din cont
NU