Azi: € 20,0947 lei 0,0077 $ 18,6105 lei 0,0240

maib

Denumire produs Termeni, luni Rata dobanzii Optiuni Capitalizare
Maib Classic 1 - 12 0.25% - 13.5% Depuneri la cont
Retrageri din cont
NU
Maib Capital 12 9.5% Depuneri la cont
Retrageri din cont
NU
Maib Multiopțional 12 6.5% Depuneri la cont
Retrageri din cont
NU
Denumire produs Termeni, luni Rata dobanzii Optiuni Capitalizare
Maib Classic 1 - 12 0.05% - 3.3% Depuneri la cont
Retrageri din cont
NU
Maib Capital 12 2.5% Depuneri la cont
Retrageri din cont
NU
Maib Multiopțional 12 1.1% Depuneri la cont
Retrageri din cont
NU
Denumire produs Termeni, luni Rata dobanzii Optiuni Capitalizare
Maib Classic 1 - 12 0.15% - 3.5% Depuneri la cont
Retrageri din cont
NU
Maib Multiopțional 12 1.2% Depuneri la cont
Retrageri din cont
NU
Maib Capital 12 2.6% Depuneri la cont
Retrageri din cont
NU