Azi: € 19,1420 lei 0,0565 $ 18,2270 lei 0,0105

maib

Denumire produs Termeni, luni Rata dobanzii Optiuni Capitalizare
Maib Classic 1 - 12 0.25% - 3.5% Depuneri la cont
Retrageri din cont
NU
Maib Capital 12 2% Depuneri la cont
Retrageri din cont
NU
Maib Multiopțional 12 1% Depuneri la cont
Retrageri din cont
NU
Denumire produs Termeni, luni Rata dobanzii Optiuni Capitalizare
Maib Classic 1 - 12 0.05% - 2.55% Depuneri la cont
Retrageri din cont
NU
Maib Capital 12 1.75% Depuneri la cont
Retrageri din cont
NU
Maib Multiopțional 12 0.6% Depuneri la cont
Retrageri din cont
NU
Denumire produs Termeni, luni Rata dobanzii Optiuni Capitalizare
Maib Classic 1 - 12 0.15% - 2.75% Depuneri la cont
Retrageri din cont
NU
Maib Multiopțional 12 0.7% Depuneri la cont
Retrageri din cont
NU
Maib Capital 12 1.85% Depuneri la cont
Retrageri din cont
NU