Azi: € 20,2579 lei 0,0675 $ 19,1500 lei 0,0530

maib

Denumire produs Termeni, luni Rata dobanzii Optiuni Capitalizare
Maib Classic 1 - 12 0.25% - 12% Depuneri la cont
Retrageri din cont
NU
Maib Capital 12 - 24 9.5% Depuneri la cont
Retrageri din cont
NU
Maib Multiopțional 12 6.5% Depuneri la cont
Retrageri din cont
NU
Denumire produs Termeni, luni Rata dobanzii Optiuni Capitalizare
Maib Classic 1 - 12 0% - 0.3% Depuneri la cont
Retrageri din cont
NU
Maib Capital 12 - 24 0.3% - 0.5% Depuneri la cont
Retrageri din cont
NU
Maib Multiopțional 12 0.05% Depuneri la cont
Retrageri din cont
NU
Denumire produs Termeni, luni Rata dobanzii Optiuni Capitalizare
Maib Classic 1 - 12 0.05% - 0.6% Depuneri la cont
Retrageri din cont
NU
Maib Multiopțional 12 0.15% Depuneri la cont
Retrageri din cont
NU
Maib Capital 12 - 24 0.4% - 0.6% Depuneri la cont
Retrageri din cont
NU