Azi: € 19,3668 lei 0,0648 $ 17,7173 lei 0,0050

maib

Imobiliar

Moneda de depozit MDL
Tipul creditului Imobiliar
Rata dobânzii 8.98% - 9.50%
Tipul ratei dobânzii flotanta
Termen (luni) 6 - 360 luni
Suma 50 000 - 2 200 000
Gaj - ipoteca imobilului procurat si/sau alt imobil
- amanetul mijloacelor banesti
Documente necesare - buletin de identitate
- certificat de salariu/venituri
- carnet de munca
- documente de proprietate la bunurile indicate in cerere
- documente pe imobilul propus in gaj
- documente ce atesta investirea mijloacelor proprii in realizarea proiectului ale solicitantului
- documente specifice destinatiei creditului
- Extrasul din Registrul bunurilor imobile
- Contractul si polita de asigurare in favoarea bancii a bunului propus in ipoteca
- Raportul privind evaluarea bunurilor propuse in ipoteca
Alte taxe Comision de administrare - 0%.