Azi: € 20,3153 lei 0,1296 $ 17,4523 lei 0,1009
Lu: € 20,3353 lei 0,0200 $ 17,4725 lei 0,0202

Moldova Agroindbank

Imobiliar

Moneda de depozit MDL
Tipul creditului Imobiliar
Rata dobânzii 8.00% - 8.50%
Tipul ratei dobânzii flotanta
Termen (luni) 6 - 240 luni
Suma minim 30 000 MDL / 100% din proiectul creditat
Gaj - ipoteca imobilului procurat si/sau alt imobil
- amanetul mijloacelor banesti
Documente necesare - buletin de identitate
- certificat de salariu/venituri
- carnet de munca
- documente de proprietate la bunurile indicate in cerere
- documente pe imobilul propus in gaj
- documente ce atesta investirea mijloacelor proprii in realizarea proiectului ale solicitantului
- documente specifice destinatiei creditului
- Extrasul din Registrul bunurilor imobile
- Contractul si polita de asigurare in favoarea bancii a bunului propus in ipoteca
- Raportul privind evaluarea bunurilor propuse in ipoteca
Alte taxe Taxa administrativă: 50/100 lei
Comision unic - 1% din suma creditului.
Comision de administrare - 0,15% lunar din soldul creditului.
Comision pentru prolongarea/restructurizarea creditului - 0,5% din suma creditului prolongat/restructurizat, minim 150 lei.
Comision pentru modificarea condițiilor contractuale - 50 lei pentru fiecare modificare.
Alte detalii Pentru a beneficia de acest credit, trebuie să dispui de un salariu/venit minim de 1900 lei, iar rata lunară de plată nu trebuie să depăşească 70% din venitul lunar net. Creditul imobiliar se acordă în condiţiile în care solicitantul participă cu mijloace proprii, în mărime de cel puţin 30%, sau, în cazul procurarii locuintei şi dispunerii de asigurarea suficientă conform cerinţelor băncii, şi fără mijloacele proprii din partea Dvs.

Pentru un credit de 800 mii lei, cu gaj, pe termen de până la 20 ani DAE - 8,91%*