Azi: € 19,1420 lei 0,0565 $ 18,2270 lei 0,0105

maib

Pentru finantarea cheltuielilor personale

Moneda de depozit MDL
Tipul creditului Consum
Rata dobânzii 7.50% - 8.00%
Tipul ratei dobânzii flotanta
Termen (luni) 6 - 120 luni
Suma 50 000 - 2 500 000
Scopul creditului Creditul pentru nevoi personale:
- cheltuieli planificate
- cheltuieli neprevăzute
- vacanţe
- studii
- tratament medical
- alte scopuri de consum
Gaj 1. Ipoteca asupra bunurilor imobile.
2. Amanetul mijloacelor bănești din contul de depozit.
Documente necesare Documente necesare obţinerii creditului:
• buletinul de identitate (original şi copie),
• certificatul de salariu (formularul băncii),
• copia carnetului de muncă (filele completate de angajator) cu viza şi ştampila udă a angajatorului sau contractul de muncă (original şi copie),
• două facturi de plată ale serviciilor comunale (telefon, gaz sau energie electrică).
• documente ce confirmă dreptul de proprietate asupra bunurilor imobile
Alte taxe 2% din suma (minimum 300 lei) - comision de acordare a creditului.
Taxă administrativă: 50 / 100 lei.
Comision de adminsitrare - 0,35% lunar din soldul creditului.
Comision pentru prolongarea / restructurizarea creditului - 0,5% din suma creditului prolongat/restructurizat, minim 150 lei.
Comision pentru modificarea condițiilor contractuale - 50 lei (pentru fiecare modificare).
Penalitate de întârziere a plăților pentru credit - 0,2% zilnic, minim 20 lei/zi.