Azi: € 19,3668 lei 0,0648 $ 17,7173 lei 0,0050

maib

Credit Imobiliar Prima Casă

Moneda de depozit MDL
Tipul creditului Prima casă
Rata dobânzii 10.62%
Tipul ratei dobânzii flotanta
Termen (luni) 1 - 300 luni
Suma până la 1 milion de lei
Scopul creditului Din contul creditului Prima Casă poţi procura o locuinţă:
- la bloc sau
- casă individuală.
Gaj - ipotecarea imobilului procurat la nivelul asigurării de minim 70% din suma creditului;
- garanţia Guvernului RM în mărime de 50% din soldul creditului,
- fidejusiunea soţului/soţiei, sau rudelor de gradul I – la necesitate.
Condiţiile
 Cine poate beneficia de creditul Prima Casă:
- persoanele fizice care nu au un imobil în proprietate.
- vârsta solicitantului: de la 18 până la 45 ani;
- angajat în câmpul muncii, cu experienţă la locul actual de muncă de cel puţin 4 luni;
- salariul net mediu lunar – 1900 lei. Se acceptă veniturile membrilor familiei;
- participaţia proprie iniţială a solicitantului - minim 10% din costul locuinţei.

Cerinţe minime pentru imobilul procurat în credit:
- imobilul va fi finisat, dat în exploatare şi înregistrat la Agenţia Serviciilor Publice;
- nu are defecte, vicii materiale sau juridice ascunse;
- imobilul nu este grevat cu ipotecă sau alte drepturi ale terţilor.
Alte taxe Comision unic pentru acordarea creditului – 1%;
Comision de garantare pentru ODIMM – 0,25% anual din soldul creditului;
Achitarea anticipată – gratis.