Azi: € 19,0946 lei 0,0079 $ 17,7939 lei 0,0347
Lu: € 19,0058 lei 0,0888 $ 17,8048 lei 0,0109

Victoriabank convoacă în 28.04.2022 Adunarea Generală Anuală a acționarilor

Victoriabank convoacă în 28.04.2022 Adunarea Generală Anuală a acționarilor Sursa foto: victoriabank.md

Victoriabank convoacă Adunarea Generală Anuală a acționarilor în data de 28 Aprilie 2022, la ora 16:00.

Forma de ținere a adunării – prin corespondență.

Locul unde se va ține Adunarea Generală (acumularea şi examinarea Buletinelor de vot) - sediul central al B.C. “Victoriabank” S.A., situat pe adresa: mun. Chişinău, str. 31 August 1989, nr. 141.

Ordinea de zi a Adunării:

  1. Cu privire la darea de seamă financiară anuală a Băncii pentru anul 2021;
  2. Cu privire la darea de seamă a Consiliului de Administrație al Băncii pentru anul 2021;
  3. Cu privire la confirmarea entității de audit pentru efectuarea auditului obligatoriu ordinar pentru anul 2022 și stabilirea cuantumului retribuțiilor serviciilor ei;
  4. Cu privire la alegerea componenței nominale a Consiliului de Administrație a B.C ”Victoriabank” S.A.;
  5. Cu privire la repartizarea profitului anual al Băncii pentru anul 2021.

Lista acționarilor, care au dreptul să participe la Adunarea generală, va fi întocmită la situația din 17 martie 2022.

Acționarii pot lua cunoștință de materialele cu privire la ordinea de zi a Adunării generale anuale a acționarilor începând cu data de 18 Aprilie 2022 până la 28 Aprilie 2022 (în zilele de lucru) între orele 09.00-13.00 şi 14.00-16.00 la sediul băncii (mun. Chișinău, str. 31 august, 141, Direcția Guvernanță Corporativă) sau prin email la adresa [email protected].

Sursa: victoriabank.md

Noutăți similare