Azi: € 21,2242 lei 0,0705 $ 17,4569 lei 0,0280

Veniturile din dobânzile bancare, obținute începând cu 01.01.2021, vor fi impozitate cu 3%

Veniturile din dobânzile bancare, obținute începând cu 01.01.2021, vor fi impozitate cu 3% Sursa foto: pexels.com/@olia-danilevich

Această decizie a fost luată de către autorități prin modificarea articolului 90 din Codul Fiscal. Astfel, băncile, asociaţiile de economii şi împrumut, precum şi emitenţii de valori mobiliare corporative reţin un impozit în mărime de 3% din dobânzile achitate în folosul persoanelor fizice rezidente.

De exemplu, dacă banca va calcula pentru o anumită perioadă o dobândă în valoare de 100 de lei, atunci mărimea impozitului va fi de 3 lei (100*3%), iar Dvs. veți primi în cont 97 lei (dobânda minus impozitul reținut).

Impozitul va fi reținut doar pentru dobânzile calculate începând cu 01 ianuarie 2021. În cazul în care dețineți un depozit deschis până la data de 01.01.2021, impozitul se va aplica doar pentru dobânda calculată începând cu 01.01.2021 (nu se va aplica retroactiv).

Băncile licențiate au venit cu mesaje pentru clienții săi în care oferă mai multe detalii referitor la aceste modifcări – cum va avea loc plata impozitului, modul de calcul, exemple și deciziile luate pentru a facilita acest proces. Vedeți în continuare conținutul acestor mesaje.

Comerțbank

“În conformitate cu Legea cu privire la modificarea unor acte normative nr. 257 din 16.12.2020, în vigoare din 01.01.2021, a fost modificat art.90 (1) din Codul fiscal nr.1163/1997.

În contextul modificării respective, băncile, asociațiile de economii și împrumut, precum și emitenții de valori mobiliare corporative rețin un impozit în mărime de 3% din dobânzile achitate în folosul persoanelor fizice rezidente.

Vă atragem atenția, că potrivit prevederilor legii sus menționate, se supun impozitării dobânzile achitate persoanelor fizice rezidente, calculate aferent perioadei începând cu 1 ianuarie 2021.

Exemplu de calcul a dobânzii și a sumei impozitului aici.”

======================================================================================================================

EuroCreditBank

“Stimați clienți, vă aducem la cunoștință:

Că în conformitate cu Legea cu privire la modificarea unor acte normative nr. 257 din 16.12.2020,  în vigoare din 01.01.2021, a fost modificat art.90 (1) din Codul fiscal nr.1163/1997.

Vă atragem atenția, că potrivit prevederilor Codului fiscal şi legii menționate mai sus, se supun impozitării dobânzile din depozite bancare, achitate persoanelor fizice rezidente, calculate aferent perioadei începând cu 1 ianuarie 2021, în mărime de 3%.”

======================================================================================================================

Eximbank

“În conformitate cu Legea cu privire la modificarea unor acte normative nr. 257 din 16.12.2020, în vigoare din 01.01.2021, a fost modificat art.90 (1) din Codul fiscal nr.1163/1997.

În acest context, băncile, asociațiile de economii și împrumut, precum și emitenții de valori mobiliare corporative vor reţine un impozit în mărime de 3% (25% din cota standard) din dobânzile achitate în folosul persoanelor fizice rezidente.

Impozitul se va reține în momentul achitării dobânzii la cont.

În cazul în care dețineți un depozit deschis până la data de 01.01.2021, impozitul se va aplica doar pentru dobânda calculată începând cu 01.01.2021 (nu se va aplica retroactiv).

Exemplu:

10 000 MDL * 5% = 500 MDL – valoare dobânzii calculate pentru 12 luni

500 MDL * 3% = 15 MDL – valoarea impozitului aferentă dobânzii pentru 12 luni”

======================================================================================================================

Energbank

“Stimați clienți, Vă informăm că în baza prevederilor Legii cu privire la modificarea unor acte normative nr. 257 din 16.12.2020, au fost introduse modificări la art.901, alin. 37 din Codul Fiscal.

Astfel, începând cu 01.01.2021, toate Băncile, Asociațiile de economii și împrumut, precum și Emitenții de valori mobiliare corporative vor reţine un impozit în mărime de 3% din dobânzile de la depozitele bancare* achitate în folosul Persoanelor Fizice.

Pentru a asigura simplitate în procesul de administrare fiscală, Persoanele Fizice nu vor avea obligativitatea depunerii Declarației persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit, în considerație că impozitarea veniturilor nominalizate se va efectua prin reținerea finală.

*Dobânda la depozit bancar - suma de bani pe care Banca o plătește Clientului pentru banii depuși la contul de depozit / curent / de card în cadrul Băncii.

Exemple de calcul a sumei impozitului din dobânzile la depozitele bancare:

1. Depozit "Pensionar" pe 12 luni în suma de 10 000 lei cu rata dobânzii de 4.1% anual.

Calcule: 10 000 lei * 4,1%  = 410,00 lei (valorea dobânzii pentru 12 luni).

Valoarea impozitului pentru dobânda pe 12 luni: 410,00 lei * 3% = 12, 30 lei.

Valoarea dobânzii pentru 12 luni plătită deponentului: 410,00 lei – 12,30 lei = 397,70 lei.

2. Depozit "Capital" pe 3 luni în suma de 10 000 lei cu rata dobânzii de 0.5% anual.

Calcule: 10 000 lei * 0,5% * 90 / 360 =12,50 lei (valorea dobânzii pentru 3 luni).

Valoarea impozitului pentru dobânda pe 3 luni: 12,50 lei * 3% = 0,375 lei.

Valoarea dobânzii pentru 3 luni plătită deponentului: 12,50 lei – 0,375 lei = 12,13 lei.”

======================================================================================================================

Mobiasbancă OTP Group

“Stimați clienți,

În conformitate cu prevederile Politicii bugetar-fiscale, aprobate de Parlament la data de 16.12.2020 și care intră în vigoare la 01.01.2021, art. (901) din Codul fiscal a fost completat cu un nou alineat (37), conform căruia:

Băncile, asociațiile de economii și împrumut, precum și emitenții de valori mobiliare corporative rețin un impozit în mărime de 3% din dobânzile achitate în folosul persoanelor fizice rezidente.

Astfel, potrivit prevederilor menționate mai sus, se vor supune impozitării dobânzile achitate persoanelor fizice rezidente (din depozitele la vedere cu dobândă, de economii și la termen). Calculul impozitului se va efectua începând cu 1 ianuarie 2021.

Impozitul se va reține în momentul achitării dobânzii la cont. În extras de cont veți putea urmări atât suma dobânzii integrale calculate și plătite, cât și suma impozitului reținut.

Mai jos este prezentat un calcul exemplificativ:

  • Suma depozitului – 50 000 MDL
  • Termenul depozitului – 12 luni
  • Rata dobânzii – 4% anual, flotantă
  • Data constituirii – 11.01.2021
  • Data scadenței – 11.01.2022

Valoarea dobânzii pentru 1 lună, calculată și virată în cont va fi: (50 000 MDL * 4% / 365 zile) * 30 zile = 164,38 MDL

Valoarea impozitului aferentă dobânzii pentru 1 lună, calculată și decontată din cont va fi: 164,38 * 3% = 4,93 MDL

Valoarea dobânzii pentru 12 luni calculată și virată în cont va fi: 50 000 MDL * 4% = 2000 MDL

Valoarea impozitului aferentă dobânzii pentru 12 luni calculată și decontată din cont va fi: 2000 * 3% = 60 MDL

În cazul în care aveți un depozit deschis până la data de 01.01.2021, impozitul se va aplica doar pentru dobânda calculată începând cu 01.01.2021 (nu se va aplica retroactiv).

Mai multe detalii puteți afla aici sau contactând Call Center, disponibil 24/7 la 022 256 456 sau la [email protected]

======================================================================================================================

Moldindconbank

“În conformitate cu Legea cu privire la modificarea unor acte normative nr. 257 din 16.12.2020, în vigoare din 01.01.2021, a fost modificat art.90 (1) din Codul fiscal nr.1163/1997.

În contextul modificării respective, băncile, asociațiile de economii și împrumut, precum și emitenții de valori mobiliare corporative rețin un impozit în mărime de 3% din dobânzile achitate în folosul persoanelor fizice rezidente.

Vă atragem atenția, că potrivit prevederilor legii menționate mai sus, se supun impozitării dobânzile achitate persoanelor fizice rezidente, calculate aferent perioadei începând cu 1 ianuarie 2021.

Astfel, impozitul se reține în momentul achitării dobânzii prin una din următoarele modalități:

  • Transfer la contul de card;
  • Capitalizare (transfer la contul de depozit aceluiași contract de depozit);
  • Transfer la contul de economii (de unde clientul primește dobânda în numerar);
  • Eliberare în numerar.”

======================================================================================================================

Moldova Agroindbank

“Stimaţi clienţi,

În conformitate cu Legea cu privire la modificarea unor acte normative nr. 257 din 16.12.2020 a fost modificat art. 901 din Codul Fiscal, fiind inclus un aliniat nou cu următorul conţinut "(37), Băncile, asociaţiile de economii şi împrumut, precum şi emitenţii de valori mobiliare corporative reţin un impozit în mărime de 3% din dobânzile achitate în folosul persoanelor fizice rezidente."

Potrivit legii respective, se supun impozitării dobânzile achitate persoanelor fizice rezidente. Impozitul nu se va aplica retroactiv, calculul se va efectua începând cu 1 ianuarie 2021. 

Astfel, în vederea facilitării procesului de impozitare, prin Hotărârea Comitetului de Conducere a Băncii din 31.12.2020, s-a decis achitarea dobânzilor, calculate până la data de 31.12.2020 inclusiv. Totodată, pentru dobânzile calculate şi achitate începând cu 1.01.2021 se va percepe impozit pe venit, în conformitate cu prevederile contractelor de depozit, încheiate cu persoanele fizice rezidente şi cu Codul Fiscal al RM.”

======================================================================================================================

ProCredit Bank

“Stimați clienți,

În conformitate cu Legea nr. 257/2020 cu privire la modificarea unor acte normative, articolul 901 din Codul fiscal a fost completat cu alineat (37) potrivit căruia:

Băncile, asociațiile de economii și împrumut, precum și emitenții de valori mobiliare corporative rețin un impozit în mărime de 3% din dobânzile achitate în folosul persoanelor fizice rezidente.

Totodată, potrivit prevederilor menționate mai sus, se supun impozitării dobânzile achitate persoanelor fizice rezidente (din depozitele la termen și la vedere (conturi de economii)). Calculul impozitului se va efectua începând cu 1 ianuarie 2021.

Astfel, impozitul se reține în momentul achitării dobânzii la cont curent.

Exemplu:

Soldul de Depozit - 100 000 MDL;

Termen - 12 luni;

Rata Dobânzii - 4% anual, rata fixă;

Data deschiderii - 20.01.2021;

Data retragerii - 20.01.2022.

Valoarea dobânzii pentru 1 lună, calculată va fi: (100 000 MDL * 4% / 365 zile) * 31 zile = 339,72 MDL

Valoarea impozitului aferentă dobânzii pentru 1 lună va fi: 339,72 * 3% = 10,19 MDL

Valoarea dobânzii pentru 1 lună, transferată la cont curent va fi: 339.72 MDL – 10.19 MDL = 329.53 MDL

În cazul în care aveți un depozit deschis până la data de 01.01.2021, impozitul se va aplica doar pentru dobânda calculată începând cu 01.01.2021.

Pentru informații adăugătoare apelați 0800 000 10 pentru apeluri naționale și +373 (22) 27 07 07 pentru apeluri internaționale.”

======================================================================================================================

Victoriabank

“Stimați Clienți,

În conformitate cu Legea cu privire la modificarea unor acte normative nr. 257 din 16.12.2020, în vigoare din 01.01.2021, a fost modificat art.90 (1) din Codul fiscal nr.1163/1997.

În contextul modificării respective, băncile, asociațiile de economii și împrumut, precum și emitenții de valori mobiliare corporative rețin un impozit în mărime de 3% din dobânzile achitate în folosul persoanelor fizice rezidente.

Vă atragem atenția, că în conformitate cu prevederile alin.(7) art.24 al Legii  privind punerea în aplicare a Titlurilor I și II ale Codului Fiscal, impozitarea dobânzilor achitate persoanelor fizice rezidente se va efectua doar pentru cele calculate începând cu 1 ianuarie 2021.

Astfel, în scopul facilitării procesului de retinere a impozitului pe venit în anul 2021, Banca a decis achitarea dobânzilor calculate pentru perioada precedentă în data de 01 ianuarie 2021.

Pentru dobânzile calculate și achitate persoanelor fizice rezidente începând cu 01.01.2021, Banca va reține un impozit pe venit la sursa de plată conform prevederilor art.90 (1) din Codul fiscal nr.1163/1997.”

Sursa: bancamea.md / site-urile băncilor

Noutăți similare