Azi: € 18,7162 lei 0,0992 $ 19,5521 lei 0,0097

Locuri de muncă oferite de BCR Chișinău: analist risc credite, manager risc operațional și consilier

Locuri de muncă oferite de BCR Chișinău: analist risc credite, manager risc operațional și consilier Sursa foto: bcr.md

Banca Comercială Română Chișinău S.A. anunță concurs pentru următoarele posturi: analist risc credite, manager risc operațional și consilier. Vedeți în continuare informații detailate despre cerințele pentru fiecare post vacant.

Analist risc credite

Misiune post: Coordonează activitățile aferente analizei și monitorizării portofoliului de credite, documentației de credit, acordării de credite.

Responsabilități:

 • Analizează documentațiile de credit din punct de vedere al riscului pe care și-l asumă banca, fundamentează și propune votul conform limitelor de autoritate;
 • Monitorizează și analizează impactul în portofoliul de credite a procedurilor de analiză a clienților;
 • Asigură participarea, conform atribuțiilor și solicitărilor, în cadrul proiectelor de elaborare, perfecționare, implementare a bazelor de date și sistemelor informaționale;
 • Construiește modele scorecard pentru clienți, validarea, calibrarea, monitorizarea acestora;
 • Asigură monitorizarea calității respectării procedurilor de creditare de către persoanele și entitățile implicate în activitatea de creditare;
 • Participă la elaborarea/ revizuirea reglementarilor interne aferente activității de risc de credit și raportare risc;

Cerințe față de candidați:

 • Studii superioare de lungă durată: economice
 • Vechime minimă în specialitate - 3 ani;
 • Cunoașterea foarte bună a legislației în domeniul bancar (norme, instrucțiuni, regulamente specifice sferei proprii de activitate)
 • Cunoașterea limbii române la nivel fluent;
 • Cunoașterea limbii engleze va constitui un avantaj.

====================================================================================================

Manager risc operațional

Misiune post: Coordonarea activităților specifice procesului de management a riscului operațional.

Responsabilități:

 • Urmărirea cerințelor de reglementare și asigurarea cadrului intern general de administrare a riscurilor operaționale la nivelul Bancii, în conformitate cu reglementările legale și cu standardele Grupului BCR;
 • Identificarea/evaluarea/măsurarea riscurilor operaționale care se pot manifesta la nivelul băncii;
 • Implementarea cadrului de lucru aferent externalizării; acordarea de suport managerului de externalizare pentru efectuarea evaluărilor de risc aferente activităților propuse pentru externalizare;
 • Raportarea expunerii de risc operațional către structurile de conducere și supraveghere/ BNM conform reglementărilor interne/ reglementărilor legale aplicabile;
 • Întreprinderea demersurilor necesare pentru încheierea polițelor de asigurare ale Grupului BCR pentru acoperirea riscurilor operaționale, daunelor la patrimoniu și a daunelor la garanțiile de tip rezidențial acceptate de Bancă;
 • Stabilirea și definirea indicatorilor cantitativi și calitativi de risc operațional;
 • Pregătirea de scenarii de risc operațional;
 • Definirea proceselor de management a riscului reputațional;
 • Evaluează operațiunile și activitățile Băncii în scopul determinării segmentelor vulnerabile la riscul operațional, propune măsuri de prevenire/ diminuare a acestor riscuri, împreună cu entitățile implicate.

Cerințe față de candidați:

 • Studii superioare, preferabil în domeniul financiar/ contabil;
 • Experiență minimă de 3 ani în activitatea bancară, în special în domeniul managementul riscului operațional/audit;
 • Cunoașterea limbii engleze la nivel avansat;
 • Cunoștințe PC la nivel de utilizator avansat (MS Office, aplicații bancare).

Profilul candidatului:

 • Abilități de comunicare și lucru în echipă;
 • Motivare și angajament;
 • Gândire analitică și sistematică;
 • Responsabilitate şi implicare;
 • Abilități de gestionare eficientă a timpului;
 • Rapiditate și eficiență în executarea sarcinilor;
 • Management eficient al timpului.

=====================================================================================================

Consilier

Misiune post: deservirea clienților la ghișeul universal.

Responsabilități:

 • Oferă consultații clienților cu privire la produsele și serviciile băncii;
 • Efectuează operațiuni de încasări și plăți în numerar, operațiuni cu POS, tranzacții de schimb valutar, alimentări de conturi curente și de card, operațiuni de cont curent, depozite, carduri;
 • Păstrează integritatea numerarului aflat în gestiune;
 • Efectuează operațiunile de primire/eliberare a numerarului în strictă conformitate cu reglementările privind operațiunile bancare cu numerar și fără numerar;
 • Procesează documentele aferente operațiunilor executate.

Cerințe față de candidați:

 • Studii superioare economice;
 • Experiență bancară minim 1 an;
 • Cunoașterea PC la nivel de utilizator mediu (MS Office);
 • Cunoașterea limbii engleze constituie un avantaj.

Profilul candidatului:

 • Capacitate de analiză a cerințelor clienților;
 • Orientare spre servirea clienților;
 • Responsabilitate și implicare;
 • Abilități de gestionare eficientă a timpului;
 • Rapiditate și eficiență în executarea sarcinilor.

==================================================================================================

Persoanele interesate sunt invitate să depună CV la Departamentul Resurse Umane și Comunicare sau prin e-mail: [email protected].

Pentru mai multe detalii și alte posturi vacante accesați site-ul băncii – www.bcr.md.

Sursa: bcr.md

Noutăți similare