Azi: € 19,9217 lei 0,1646 $ 19,2760 lei 0,0125
Mâine: € 19,8334 lei 0,0883 $ 19,2745 lei 0,0015

Clopoțelul anunță admiterea spre tranzacționare la Bursă a primelor 2 emisiuni de obligaţiuni municipale, emise de către Primăria or. Sîngera și Primăria mun. Ceadîr-Lunga, cu sprijinul Victoriabank

Clopoțelul anunță admiterea spre tranzacționare la Bursă a primelor 2 emisiuni de obligaţiuni municipale, emise de către Primăria or. Sîngera și Primăria mun. Ceadîr-Lunga, cu sprijinul Victoriabank Sursa foto: victoriabank.md

Primăria or. Sîngera și Primăria mun. Ceadîr-Lunga au finalizat cu succes procesul de subscriere, înregistrare și admitere spre tranzacționare a obligațiunilor municipale la „Bursa de Valori a Moldovei” S.A..

Victoriabank, în calitate de intermediar, a asistat Autoritățile Publice Locale la înregistrarea la Bursa de Valori a Moldovei (BVM), în cadrul Sistemului Multilateral de Tranzacționare (MTF) a obligațiunilor emise. Astfel, începând cu data de 28 septembrie 2021 obligațiunile municipale, emise de Primăria or. Sîngera și Primăria mun. Ceadîr-Lunga, cu suportul Centrului Analitic Independent „Expert-Grup” și intermedierea B.C. Victoriabank, pot fi tranzacționate în cadrul platformei MTF, administrată de BVM.

Obligațiunile municipale, conform dărilor de seamă privind rezultatele emisiunilor de obligațiuni, emise de Autoritățile Publice Locale, au fost înregistrate în Registrul emitenților de valori mobiliare în baza Hotărârilor Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr. 49/6 și nr. 49/7 din 25.08.2021 „Cu privire la înregistrări în Registrul emitenților de valori mobiliare”. La data de 26.08.2021 „Depozitarul Central Unic al Valorilor Mobiliare” S.A. a înregistrat emisiunile de obligațiuni municipale în Sistema DCU şi a înscris obligaţiunile nou emise de Primăria or. Sîngera și Primăria mun. Ceadîr-Lunga în conturile deţinătorilor de obligaţiuni municipale.

Emisiunile de obligaţiuni municipale au fost subscrise integral în mai puțin de o săptămână de la lansarea Ofertelor publice, în total fiind primite 37 cereri de la persoane fizice și juridice. Cota investiţiilor - persoane fizice în aceste obligațiuni este de 94.7%, iar a persoanelor juridice - de 5.3%. Victoriabank a intermediat emiterea obligațiunilor după principiul «aplicării tuturor eforturilor posibile», reuşind să atragă din piață volumele anunțate de Emitenți.

Mijloacele bănești în sumă totală de 7.5 milioane lei, colectate de la investitori vor avea ca destinație dezvoltarea infrastructurilor locale și creșterea nivelului de confort al populației celor două localități, cu impact pozitiv direct pentru cca.30,000 de locuitori. Primăria Ceadâr-Lunga va utiliza mijloacele atrase în sumă de 3 milioane lei la implementarea unui proiect de îmbunătățire a infrastructurii drumurilor din municipiu, iar Primăria Sângera cu mijloacele atrase în sumă de 4.5 milioane lei va construi un apeduct în cartierul Sângera-Revaca.

“Suntem onorați că am intermediat primele emisiuni de obligațiuni municipale din Moldova, reușind să închidem anticipat plasamentele de obligațiuni, emise de primăriile mun. Ceadîr-Lunga și or. Sîngera. Oferirea serviciilor de intermediere Autorităților Publice Locale este încă o dovadă că printre prioritățile Victoriabank este introducerea și promovarea noilor servicii, produse și tehnologii pe piața financiară din Republica Moldova”, a declarat Natalia Paraschiv, Director trezorerie Victoriabank.

Lansarea primelor obligațiuni municipale din Republica Moldova este inițiată de Centrul Analitic Independent „Expert-Grup” în cadrul proiectului „Obligațiunile guvernamentale locale - ca măsură de sporire a autonomiei locale”, finanțat de Ambasada Regatului Țărilor de Jos în Republica Moldova.

Acest succes este considerat un debut al unei noi etape de dezvoltare a pe piața de capital din Republica Moldova.

Termenii și condițiile Ofertelor Publice realizate:

Sursa: victoriabank.md

Noutăți similare