Azi: € 19,3586 lei 0,0513 $ 17,7675 lei 0,0153

BCR Chișinău convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pe 19 aprilie 2019

BCR Chișinău convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pe 19 aprilie 2019 Sursa foto: bcr.md

Despre acest fapt anunță banca prin intermediul unui anunț plasat pe site-ul oficial

Astfel, adunarea generală ordinară a acționarilor BCR Chișinău va avea loc la 19 aprilie 2019, orele 11:00, la sediul băncii din str. Pușkin nr. 60/2, Chișinău.

Forma de desfășurare a adunării – cu prezența acționarului.

Ordinea de zi prevede 6 puncte:

  1. Cu privire la darea de seamă financiară anuală (situații financiare anuale) a Băncii Comerciale Române Chișinău S.A. pentru anul 2018;
  2. Cu privire la darea de seamă anuală a Consiliului de Supraveghere al Băncii Comerciale Române Chișinău S.A. pentru anul 2018;
  3. Cu privire la stabilirea cuantumului retribuției muncii, remunerațiilor anuale şi compensațiilor membrilor Consiliului de Supraveghere;
  4. Cu privire la repartizarea profitului anual aferent anului 2018;
  5. Cu privire la confirmarea companiei de audit și stabilirea cuantumului retribuției serviciilor ei pentru anul 2019;
  6. Cu privire la aprobarea/revizuirea unor reglementări interne ale Băncii Comerciale Române Chișinău S.A.

Lista acționarilor care au dreptul să participe la adunare va fi întocmită la data de 18.03.2019.

Acționarii pot să facă cunoștință cu materialele aferente ordinei de zi începând cu data de 03.04.2019, între orele 9:00-16:00.

Pentru mai multe detalii accesați bcr.md.

Sursa: bcr.md

Noutăți similare