Azi: € 19,0946 lei 0,0079 $ 17,7939 lei 0,0347
Lu: € 19,0058 lei 0,0888 $ 17,8048 lei 0,0109

BCR Chișinău convoacă Adunarea Generală Extraordinară a acționarilor pentru a aproba veniturile și cheltuielile (2018)

BCR Chișinău convoacă Adunarea Generală Extraordinară a acționarilor pentru a aproba veniturile și cheltuielile (2018) Sursa foto: bcr.md

Despre acest fapt anunță banca prin intermediul unui comunicat de presă publicat site-ul oficial.

Adunarea Generală Extraordinară a acționarilor BCR Chișinău va avea loc la 17 ianuarie 2018 în București, România.

Forma de desfășurare a adunării – cu prezenta acționarului.

Ordinea de zi prevede un singur punct: Aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli ale BCR Chișinău S.A. pentru anul 2018.

Amintim că unicul acționar al BCR Chișinău este Banca Comercială Română (BCR) din România.

Vedeți în continuare anunțul integral al băncii.

“Stimate acționar al BCR Chișinău S.A.!

Vă aducem la cunoștință că, în conformitate cu Hotărârea Consiliului de Supraveghere al Băncii (proces verbal nr.24 din 12 decembrie 2017), la data de 17 ianuarie 2018, orele 11.00, la sediul BCR SA, din bd. Regina Elisabeta nr. 5 sector nr. 3, Bucuresti, România, va avea loc Adunarea Generală Extraordinara a acționarilor BCR Chișinău S.A., cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli ale BCR Chișinău S.A. pentru anul 2018.

Forma de desfășurare a adunării – cu prezenta acționarului.

Inregistrarea actionarilor participanti va avea loc intre orele 10.30-11.00 .

Lista actionarilor care au dreptul sa participe la Adunarea Generala Extraordinara a acționarilor BCR Chișinău S.A. va fi intocmita la data de 03.01.2018.

Actionarii pot să facă cunoştinţă cu materialele aferente ordinei de zi pe adresa bd. Regina Elisabeta nr. 5 sector nr. 3, Bucuresti, România, unde va avea loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor BCR Chisinau S.A., incepind cu data de 03.01.2018, intre orele 9.00-16.00.”

Sursa: bcr.md

Noutăți similare