Azi: € 20,3928 lei 0,1307 $ 19,4411 lei 0,0745

BCR Chișinău convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în 21.01.2022

BCR Chișinău convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în 21.01.2022 Sursa foto: facebook.com/BCRChisinau

BCR Chișinău convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în data de 21 ianuarie 2022. Aceasta va avea loc la sediul BCR S.A. din București, România.

Ordinea de zi prevede 2 puncte:

  1. Bugetul de venituri şi cheltuieli aferent anului 2022;
  2. Aprobarea plafonului maxim de tranzacționare cu persoanele afiliate BCR S.A. si Erste Group Bank AG pentru anul 2022;

Forma de desfășurare a adunării – cu prezența acționarului.

Amintim că unicul acționar al BCR Chișinău este Banca Comercială Română S.A., 99,89% din acțiunile căreia sunt deținute de grupul austriac Erste Group Bank.

Vedeți în continuare anunțul integral al băncii prvind convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

“Stimate acționar al BCR Chișinău S.A.!

Vă aducem la cunoștință că, în conformitate cu Hotărârea Consiliului de Supraveghere al Băncii (proces-verbal nr. 22 din 20 decembrie 2021), la data de 21 ianuarie 2022, orele 11:00, la sediul BCR S.A., Calea Plevnei nr.159, Business Garden Bucharest, clădirea A, et.6, sector 6, București, România, va avea loc Adunarea Generală Extraordinara a Acționarilor BCR Chișinău S.A., cu următoarea ordine de zi:

1. Bugetul de venituri şi cheltuieli aferent anului 2022;

2. Aprobarea plafonului maxim de tranzacționare cu persoanele afiliate BCR S.A. si Erste Group Bank AG pentru anul 2022;

Forma de desfășurare a adunării – cu prezența acționarului.

Înregistrarea acționarilor participanți va avea loc intre orele 9:30-10:00.

Lista acționarilor care au dreptul sa participe la Adunarea Generala Extraordinara a acționarilor BCR Chișinău SA va fi întocmita la data de 05.01.2022.

Desfășurarea Adunării Generale a Extraordinară Acționarilor va avea loc in condițiile prevederilor pct. 8 art. 58 al Legii privind societățile pe acțiuni.

Acționarii pot sa facă cunoștința cu materialele aferente ordinii de zi la adresa Calea Plevnei nr.159, Business Garden Bucharest, clădirea A, et.6, sector 6, București, Romania, unde va avea loc Adunarea Generala Extraordinară a acționarilor BCR Chișinău S.A., începând cu data de 10 ianuarie 2022, intre orele 9.00-16.00.”

Sursa: bcr.md

Noutăți similare