Azi: € 20,3928 lei 0,1307 $ 19,4411 lei 0,0745

BCR Chișinău convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor

BCR Chișinău convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Sursa foto: bcr.md

Despre acest fapt anunță banca prin intermediul unui comunicat de presă plasat pe site-ul oficial.

Adunarea acționarilor va avea loc mâine, 15 noiembrie 2017, orele 11:00, în incinta sediului BCR S.A. din București, România. Amintim că unicul acționar al BCR Chișinău este Banca Comercială Română (BCR).

Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din 15.11.2017 prevede 2 puncte:

  1. Cu privire la aprobarea companiei de audit care va efectua auditul extern complex în domeniul tehnologiilor informaționale și a securității informaționale pentru anul 2017 si aprobarea onorariului;
  2. Aprobarea Statutului BCR Chișinău SA (în redacție nouă).

Pentru mai multe detalii vedeți în continuare anunțul integral al băncii sau accesați www.bcr.md.

“În atenţia acționarilor BCR Chișinău S.A.

În temeiul prevederilor legii privind societățile pe acțiuni nr.1134-XII din 1997 și ale Statutului BCR Chișinău S.A., Consiliul de Supraveghere convoacă Adunarea Generală extraordinară a Acționarilor în data de 15 noiembrie 2017, orele 11.00, la sediul BCR S.A., B-dul Regina Elisabeta nr. 5, sector 3, București, România, cu următoarea:

ORDINE DE ZI:

1. Cu privire la aprobarea companiei de audit care va efectua auditul extern complex în domeniul tehnologiilor informaționale și a securității informaționale pentru anul 2017 si aprobarea onorariului;

2. Aprobarea Statutului BCR Chișinău SA (în redacție nouă).

Înregistrarea acționarilor participanți va avea loc intre orele 10.30-11.00.

Lista acționarilor care au dreptul să participe la Adunarea Generală Extraordinară a acționarilor BCR Chișinău S.A. va fi întocmită în data de 03.11.2017.

Acționarii pot lua la cunoștință de materialele aferente ordinei de zi la adresa B-dul Regina Elisabeta nr. 5, sector 3, București, România, unde va avea loc Adunarea Generală Extraordinară a acționarilor BCR Chișinău S.A., începând cu data de 04.11.2017, între orele 9.00-16.00.

Administraţia BCR Chişinău S.A.”

Sursa: bcr.md

Noutăți similare