Azi: € 20,0067 lei 0,1206 $ 17,7357 lei 0,0096
Mâine: € 20,0224 lei 0,0157 $ 17,7314 lei 0,0043

BCR Chișinău anunță deciziile luate la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din 20.12.2016

BCR Chișinău anunță deciziile luate la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din 20.12.2016 Sursa foto: bcr.md

BCR Chișinău a convocat Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor la data de 20 decembrie 2016, despre rezultatele căreia banca anunță printr-un comunicat plasat pe site-ul oficial.

Astfel, ordinea de zi, care inițial prevedea 2 puncte (referitor la confirmarea organizaţiei de audit și prelungirea mandatului companiei care exercită atribuțiile Comisiei de Cenzori) a fost completată cu alte subiecte suplimentare.

Conform comunicatului băncii, la adunarea acționarilor din 20.12.2016 s-au aprobat unanim următoarele decizii:

  1. Confirmarea organizaţiei de audit pentru efectuarea auditului obligatoriu ordinar şi stabilirea cuantumului retribuţiei serviciilor ei;
  2. Prelungirea mandatului companiei BDO Audit & Consulting SRL, care exercită atribuțiile în calitate de Comisia de Cenzori a BCR Chișinău S.A.;
  3. Aprobarea unor tranzacții între persoanele afiliate;
  4. Aprobarea structurii portofoliului de investiţii al BCR Chișinău S.A.;
  5. Aprobarea unor tranzacții de creditare;
  6. Aprobarea unor reglementari interne (Politici contabile și Politica Managementului Riscului Reputaţional);
  7. Aprobarea limitelor de expunere conform materialelor prezentate;
  8. Aprobarea încetării înainte de termen a împuternicirilor membrului Consiliului de Supraveghere al BCR Chişinău S.A., a Domnului Jonathan Charles Locke;
  9. Aprobarea rapoartelor de audit si conformitate.

Amintim că unicul acționar al BCR Chișinău este Banca Comercială Română (BCR) din România.

Sursa: bcr.md

Noutăți similare