Azi: € 19,3586 lei 0,0513 $ 17,7675 lei 0,0153

BCR Chișinău angajează specialiști IT – programatori și administratori aplicații bancare

BCR Chișinău angajează specialiști IT – programatori și administratori aplicații bancare Sursa foto: bcr.md

BCR Chișinău anunță vacante următoarele possturi legate de Tehnologiile Informaționale – programator și administrator aplicații bancare

Vedeți în continuare cerințele, responsabilitățile și profilul candidaților potențiali.

Programator

Misiune post: asigură dezvoltarea, testarea și implementarea softurilor bancare.

Responsabilități specifice:

 • Completează documentul intern de dezvoltare cu specificații tehnice, conform standardelor și metodologiei aprobate, completând secțiunile de care răspunde în calitate de programator;
 • Scrie codul sursă, corectează și documentează programele și aplicațiile noi sau existente, pe baza standardelor și procedurilor aprobate;
 • Verifica dacă versiunile lansate în producție reflectă modificările așa cum au fost programate, testate și aprobate;
 • Se asigură că rezultatele programării sunt în concordanță cu cerințele funcționale și operaționale ale soluției, cum ar fi performanța funcțională, compatibilitatea, securitatea și respectarea reglementărilor;
 • Investighează problemele programului și colaborează la colectarea și analizarea informațiilor pentru dezvoltarea și modificarea aplicațiilor;
 • Oferă asistență la implementarea schimbărilor în versiunile lansate în producție;
 • Asistă la proiectarea și realizarea de programe informatice prin crearea de scheme logice, pregătind date de test, programe de corectare și testări;
 • Testează riguros programele înainte de trecerea în faza de testare, pentru a se asigura că operațiunile se desfășoară în condiții optime și fără defecte;
 • Asistă la testarea de acceptanță în urma căreia se obține aprobarea finală pentru dezvoltările efectuate
 • Cercetează și evaluează soluții alternative și recomandă cele mai eficiente și mai rentabile metode și tehnici pentru facilitarea proiectării și dezvoltării sistemelor;
 • Urmărește realizarea indicatorilor de performanță stabiliți împreună cu șeful ierarhic superior;
 • Execută orice alte sarcini primite în legătura cu activitatea sa, încredințate de superiorul ierarhic și care nu contravin prevederilor legale în vigoare.

Experiență profesională și studii:

 • Studii superioare in domeniul Tehnologii Informaționale;
 • 1+ ani experiența de programare in  C#/ MS .NET;
 • Cunoștințe în dezvoltarea Web Services, WCF, ADO.NET,ASP.NET, Entity Framework;
 • Cunoștințe în MSSQL;
 • Va fi un plus experiența in XML, XSD;
 • Experiența de utilizare Visual Studio, sau a unui alt instrument de dezvoltare;
 • Va fi un plus experiența de lucru cu CVS, TFS sau un alt instrument de verișoare;
 • Cunoștințe bune a nivelului tehnic a limbii engleze;
 • Limba Română - Fluent.

Profilul candidatului:

 • capacitate de analiză și comunicare;
 • capacitate de organizare personală și concentrare;
 • capacitate de a lucra în echipă;
 • capacitate de folosire eficientă a timpului;
 • flexibilitate și adaptare la schimbare, tenacitate, perseverență;
 • inițiativă, autocontrol, autodezvoltare.

===================================================================================================

Administrator aplicații bancare

Misiune post: Realizează activități specifice privind asigurarea funcționarii sistemelor Internet Banking, Core Banking, Swift, SAPI.

Responsabilități specifice:

 • Asigură funcționarea corectă și neîntreruptă a sistemului Internet Banking, Core Banking;
 • Instalarea dezvoltărilor noi de aplicației sistemele Internet Banking, Core Banking;
 • Generează rapoarte pe funcționalitățile noi implementate, studiază si prezintă rapoarte pe problemele erorile apărute în aplicații. Analizează cerințele de creare si gestionare a acceselor la aplicație conform procesului de acordare a accesului aprobat în Bancă, ajustează si configurează produsele noi module noi și în Core Banking conform procesului de dezvoltare aprobat în bancă;
 • Asigură funcționarea corectă a sistemului SWIFT în lipsa administratorului de bază;
 • Asigură funcționarea corectă și neîntreruptă a sistemului SAPI, asigură interfața tehnica cu BNM legată de SAPI;
 • Asigură funcționarea și gestionează procesul de creare a copiilor de rezervă pentru toate sistemele informaționale aflate în gestiune;
 • Asigură menținerea la zi a documentației detaliate a tuturor sistemelor implementate și gestionate inclusiv, scheme de principiu, scheme de lucru, ghiduri de administrare, descrierea detaliată a soluțiilor implementate, și gestionate;
 • Asigură continuitatea sistemelor gestionate și crearea copiilor de rezervă;
 • Asigură implementarea sistemelor de rezervă și trecere de la sistemele de bază la sistemele de rezervă în cazuri de incidente aferente Continuității de Business;
 • Asigură implementarea sistemelor în sediul de rezervă conform Planului Continuității Afacerii.

Experiență profesională și studii:

 • Studii superioare în domeniul Tehnologii Informaționale;
 • Cunoștințe în instalarea, administrarea și gestionarea sistemelor de operare;
 • Cunoștințe în instalarea, administrarea și gestionarea sistemelor Baze de Date, Microsoft SQL Server Cunoștințe temeinice și experiența de identificare a erorilor în lucrul aplicațiilor cu bazele de date;
 • Cunoștințe în instalarea și administrarea Microsoft IIS Server a aplicațiilor bazate pe tehnologii Microsoft;
 • Cunoștințe temeinice de instalare și configurare aplicațiilor bazate pe Microsoft NLB Cluster si Aplicații WCF;
 • Cunoștințe în instalare și identificarea erorilor in funcționarea aplicațiilor bazate pe DOT.NET C# precum si alte tipuri de aplicații gen Java, Java Servlets si altele;
 • Cunoștințe în instalarea configurarea și exploatarea centrelor de certificare;
 • Cunoștințe în configurarea și gestionarea aplicațiilor ce utilizează Certificate și Token;
 • Limbaje de programare, medii și alte tehnologii moderne de programare;
 • Sisteme de gestionare a bazelor de date;
 • Reguli și noțiuni de securitate informațională;
 • Sisteme operaționale din familia Windows;
 • Cunoașterea tehnicilor de securitate informațională;
 • Cunoștințe bune a nivelului tehnic a limbii engleze;
 • Limba Română - Fluent.

Profilul candidatului:

 • capacitate de analiză și comunicare;
 • capacitate de organizare personală și concentrare;
 • capacitate de a lucra în echipă;
 • capacitate de folosire eficientă a timpului;
 • flexibilitate și adaptare la schimbare, tenacitate, perseverență;
 • inițiativă, autocontrol, autodezvoltare.

=================================================================================================

Persoanele interesate sunt invitate să depună CV prin e-mail: [email protected].

Sursa: bcr.md

Noutăți similare