Azi: € 20,4187 lei 0,1044 $ 18,7715 lei 0,0519
Mâine: € 20,4427 lei 0,0240 $ 18,7625 lei 0,0090

EuroCreditBank

Casa Mea

Moneda de depozit MDL
Tipul creditului Imobiliar
Rata dobânzii 5.00% - 7.50%
Tipul ratei dobânzii flotanta (Banca are dreptul sa modifice in mod unilateral rata dobanzii pentru utilizarea creditului, in functie de evaluarea starii financiare a Debitorului, rata inflatiile si variatiile de pe piata de credite, anuntind in scris despre aceasta Debitorului cu 30 de zile inainte de data schimbarii ratei dobanzii)
Termen (luni) 12 - 180 luni
Suma 5 000 - 2 500 000
Scopul creditului Procurarea, constructia, reconstructia, reparatia imobilului
Gaj Ipoteca (gajarea imobilului), depozit bancar, fidejusiune.
Imobil asigurat în favoarea băncii.
Automobil asigurat CASCO în favoarea băncii.
Condiţiile
 Beneficiaral creditului poate fi orice cetăţean al Republicii Moldova, care are:
- Viza de reşedinţă permanentă în Republica Moldova;
- Vârstă cuprinsă intre 18 ani şi 57/62 ani, pentru femei/bărbaţi respectiv (57/62 ani este vârsta maximă pană la care se va rambursa creditul);
- Venituri permanente şi stabile, cu o vechime la locul de muncă actual de minim 3 luni.
Documente necesare 1. Cerere-chestionar de acordare a creditului (se prezintă de către solicitant);
2. Buletin de identitate (original + copie);
3. Certificat privind salariul;
4. Copia carnetului de muncă;
5. Documente care confirmă alte venituri;
6. Documentele de proprietate ale bunului imobil propus în gaj;
7. Extrasul din registrul Bunurilor Imobiliare de la Oficiul Cadastral Teritorial privind imobilul propus în gaj;
8. Raportul de evaloare a bunului propus în gaj (agreat de Bancă);
9. Alte documente solicitate de Banca (după caz).
Alte taxe Comision pentru acordarea creditului - 1% din suma creditului acordat.
Comision de administrare lunar in marime de 0,15% de la soldul creditului.
Comision pentru examinarea cererii: 200 lei.