Azi: € 19,3857 lei 0,0307 $ 17,8554 lei 0,0382

EuroCreditBank

Retail Simplu

Moneda de depozit MDL
Tipul creditului Pentru procurare de bunuri si servicii
Rata dobânzii 11.50%
Tipul ratei dobânzii flotanta
Termen (luni) 1 - 60 luni
Suma 3 000 - 200 000
Gaj fara gaj
Condiţiile
 Beneficiaral creditului poate fi cetăţean al Republicii Moldova, care are:
- Viza de reşedinţă permanentă în Republica Moldova;
- Vârstă cuprinsă intre 18 ani şi 57/62 ani, pentru femei/bărbaţi respectiv (57/62 ani este vârsta maximă pană la care se va rambursa creditul);
- Venituri permanente şi stabile, cu o vechime la locul de muncă actual de minim 6 luni.
Documente necesare 1. Cerere-chestionar de acordare a creditului (se prezintă de către solicitant);
2. Buletin de identitate (original + copie);
3. Certificat privind salariul net lunar pentru ultimele 3 luni
4. Copia carnetului de muncă (nou + vechi) vizată de persoana autorizată şi ştampilată;
5. Alte documente solicitate de Banca (după caz).
Alte taxe Comision de acordare: 0.00 lei
Comision de examinare: 0.00 lei