Azi: € 20,0947 lei 0,0077 $ 18,6105 lei 0,0240

EuroCreditBank

Standard

Moneda de depozit MDL
Tipul creditului Consum
Rata dobânzii 18.00%
Tipul ratei dobânzii flotanta
Termen (luni) 12 - 120 luni
Suma 5 000 - 2 000 000
Gaj Imobilul, automobil asigurat "Casco" in favoarea bancii, alte forme de asigurare acceptate de banca
Condiţiile
 Beneficiar al creditului poate fi cetăţean al Republicii Moldova, care are:
- Viza de reşedinţă permanentă în Republica Moldova;
- Vârstă cuprinsă intre 18 ani şi 57/62 ani, pentru femei/bărbaţi respectiv (57/62 ani este vârsta maximă pană la care se va rambursa creditul);
- Venituri permanente şi stabile, cu o vechime la locul de muncă actual de minim 3 luni.
Documente necesare 1. Cerere-chestionar de acordare a creditului (se prezintă de către solicitant);
2. Buletin de identitate (original + copie);
3. Certificat privind salariul net lunar pentru ultimele 3 luni;
4. Copia carnetului de muncă (nou + vechi) vizată de persoana autorizată şi ştampilată;
5. Documente care confirmă alte venituri;
6. Documentele de proprietate ale bunului imobil propus în gaj;
7. Extrasul din registrul Bunurilor Imobiliare de la Oficiul Cadastral Teritorial privind imobilul respectiv si drepturile asupra lui;
8. Raportul de evaloare a bunului propus în gaj (agreat de Bancă);
9. Alte documente solicitate de Banca (după caz).
Alte taxe Comision pentru acordarea creditului: pnă la 2% din suma creditului acordat.
Comision de administrare lunar în mărime de 0,45% de la soldul creditului.
Comision pentru examinarea cererii: 200 lei.