Azi: € 18,8460 lei 0,0850 $ 17,7024 lei 0,0593
Mâine: € 18,9294 lei 0,0834 $ 17,7607 lei 0,0583

BCR Chișinău

BCR Divers

Moneda de depozit MDL
Tipul creditului Consum
Rata dobânzii 10.00%
Tipul ratei dobânzii flotanta
Termen (luni) 6 - 60 luni
Suma 1 000 - 500 000
Scopul creditului Se acordă persoanelor fizice pentru satisfacerea nevoilor personale și necesită garanții tangibile.
Gaj Bunuri imobile / mobile
Condiţiile
 Vârsta solicitantului: minim 21 ani, maxim (la scadență) 57 ani femei – 62 ani bărbați.
Documente necesare Cerere de credit (formular tip BCR);
Buletin de identitate;
Chestionar (formular tip BCR);
Declarația pe propria răspundere completată de către solicitant (formular tip BCR);
Certificat de salariu (formular tip BCR)
Lista persoanelor afiliate solictantului (formular tip BCR);
Informația privind veniturile calculate și achitate în folosul persoanei fizice și privind impozitul pe venit reținut din aceste venituri;
Acordul solcitantului privind solicitare raportului de credit de la Biroul de Credit;
Acordul solicitantului privind furnizarea informaíei la Biroul de Credit;
Carnet de muncă / contract de muncă;
Dovada achitrii serviciilor comunale (facturi achitate pentru ultima lună);
Cont factură pentru bunurile ce urmează a fi achitate;
Raport de evaluare a imobilului ce urmează a fi gajat;
Actele de proprietate a gajului;
Acte ce confirmă contribuția minimă proprie de 25%;
Alte documente etc.
Alte taxe Comision pentru analiza dosarului - 100 lei.
Comision pentru acordare - 1% de la suma creditului.