Azi: € 19,3857 lei 0,0307 $ 17,8554 lei 0,0382

BCR Chișinău

BCR Acasa

Moneda de depozit MDL
Tipul creditului Imobiliar
Rata dobânzii 8.50% - 8.90%
Tipul ratei dobânzii flotanta
Termen (luni) 12 - 300 luni
Suma 50 000 - 3 000 000
Scopul creditului Se acordă persoanelor fizice pentru procurarea unui apartament, casă sau teren pentru construcții, efectuarea de reparaţii/ reconstrucţii a unui imobil existent, refinanţarea creditelor contractate anterior.
Gaj imobil
Condiţiile
 Vârsta solicitantului: minim 21 ani, maxim (la scadență) 57 ani femei – 62 ani bărbați.
Documente necesare Cerere de credit (formular tip BCR);
Buletin de identitate;
Chestionar (formular tip BCR);
Declarația pe propria răspundere completată de către solicitant (formular tip BCR);
Certificat de salariu (formular tip BCR)
Lista persoanelor afiliate solictantului (formular tip BCR);
Informația privind veniturile calculate și achitate în folosul persoanei fizice și privind impozitul pe venit reținut din aceste venituri;
Acordul solcitantului privind solicitare raportului de credit de la Biroul de Credit;
Acordul solicitantului privind furnizarea informaíei la Biroul de Credit;
Carnet de muncă / contract de muncă;
Dovada achitrii serviciilor comunale (facturi achitate pentru ultima lună);
Extras din Registrul bunurilor imobile (OCT);
Documente care confirmă dreptul de proprietate asupra imobilului (indicate in extras de la OCT);
Certificat privind lipsa estanțelor de la IFS;
Raport de evaluare a imobilului ce urmează a fi gajat;
Acte ce confirmă contribuția minimă proprie de 20%;
Alte documente etc.
Alte taxe Comision pentru analiza dosarului - 0 lei.
Comision pentru acordare - 0,5% de la suma creditului.
Comision de gestiune - 0,17% lunar din soldul creditului.