Azi: € 20,2192 lei 0,0539 $ 17,9288 lei 0,0573
Mâine: € 19,9742 lei 0,2450 $ 17,9037 lei 0,0251

Moldova Agroindbank convoacă Adunarea Generală Ordinară Anuală a acţionarilor în data de 22.07.2021

Moldova Agroindbank convoacă Adunarea Generală Ordinară Anuală a acţionarilor în data de 22.07.2021 Sursa foto: maib.md

Adunarea general ordinară anuală a acționarilor Moldova Agroindbank se va ţine la data de 22.07.2021, orele 11:00, în incinta Capitoles Park pe adresa: mun. Chişinău, str. Melestiu 13a.

Forma de ţinere a adunării – cu prezenţa acţionarilor.

Ordinea de zi prevede următoarele subiecte:

  1. Cu privire la darea de seamă financiară anuală a băncii pentru anul 2020;
  2. Cu privire la darea de seamă anuală a Consiliului băncii pentru anul 2020;
  3. Cu privire la normativele de repartizare a profitului net al băncii pentru anul 2021;
  4. Cu privire la modificarea Statutului BC „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A.;
  5. Cu privire la repartizarea profitului anual, inclusiv plata dividendelor anuale, pentru anul 2020;
  6. Cu privire la sistemul de motivare pe termen lung a managementului superior, a managementului de mijloc şi ai altor angajaţi cheie ai băncii.

Lista acţionarilor care au dreptul să participe la se va întocmi conform situaţiei din 14.06.2021, cu modificările operate după data întocmirii listei, dar nu mai târziu decât cu 3 zile până la data desfăşurării adunării.

Acţionarii vor putea lua cunoştinţă de materialele cu privire la ordinea de zi a adunării la Departamentul Conformitate al băncii (mun. Chişinău, str. Columna, nr. 104/1), începând cu data de 12.07.2021 (în zilele de lucru), între orele 09:00 – 16:00. De asemenea, acţionarii vor putea lua cunoştinţă de materialele cu privire la ordinea de zi a Adunării generale ordinare anuale a acţionarilor BC „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A. prin accesarea paginii web a Băncii www.maib.md în compartimentul Publicarea informaţiei/ Informaţie privind guvernanţa Băncii/ Publicarea informaţiei în conformitate cu Legea privind piaţa de capital, unde acestea vor fi publicate, cu respectarea şi în limita prevederilor legislaţiei în vigoare.

Înregistrarea participanţilor la adunare se va efectua de către Comisia de înregistrare în ziua ţinerii adunării, în incinta Capitoles Park, între orele 08:30 – 10:30.

Sursa: maib.md

Noutăți similare