Azi: € 19,9217 lei 0,1646 $ 19,2760 lei 0,0125
Mâine: € 19,8334 lei 0,0883 $ 19,2745 lei 0,0015

Moldindconbank convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în data de 26.11.2020

Moldindconbank convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în data de 26.11.2020 Sursa foto: facebook.com/Moldindconbank

Adunarea generală extraordinară a acţionarilor Moldindconbank se va ține la data de 26.11.2020, ora 11:00, la sediul băncii pe adresa: mun. Chişinău, str. Armenească, 38.

Aceasta va avea loc în baza hotărârii Consiliului băncii din 23.10.2020.

Forma de ţinere a adunării – prin corespondenţă.

Ordinea de zi prevede 3 puncte:

  1. Cu privire la aprobarea Statutului Băncii Comerciale „Moldindconbank” S.A. în redacție nouă;
  2. Cu privire la aprobarea Regulamentului Consiliului BC „Moldindconbank” S.A. în redacție nouă;
  3. Cu privire la stabilirea cuantumului retribuției muncii, remunerațiilor și compensațiilor membrilor Consiliului BC „Moldindconbank” S.A.

Lista acționarilor care au dreptul să participe la Adunarea generală extraordinară a acționarilor se va întocmi conform situației din 31.10.2020, cu modificările operate după data întocmirii listei, dar nu mai târziu decât cu 3 zile până la data ținerii adunării.

Acționarii băncii pot lua cunoștință de materialele cu privire la ordinea de zi a adunării, începând cu data de 16.11.2020, în zilele de lucru, de la ora 10:00 până la ora 16:00 la Secţia evidenţa acţionarilor şi a persoanelor afiliate, la sediul băncii pe adresa: mun. Chişinău, str. Armenească, 38.

Buletinul de vot urmează a fi completat, semnat şi prezentat la oficiul central al băncii pe adresa: mun. Chişinău, str. Armenească, 38, nu mai târziu de 26.11.2020, ora 10:00 inclusiv. Informația privind modul de completare a buletinului de vot este cuprinsă în textul buletinului.

Sursa: micb.md

Noutăți similare