Azi: € 21,3937 lei 0,1393 $ 17,7253 lei 0,0353
Mâine: € 21,4725 lei 0,0788 $ 17,7262 lei 0,0009

Mobiasbanca – OTP Group convoacă Adunărea Generală Extraordinară a Acționarilor pe 27.11.2020

Mobiasbanca – OTP Group convoacă Adunărea Generală Extraordinară a Acționarilor pe 27.11.2020 Sursa foto: mobiasbanca.md

Mobiasbanca – OTP Group S.A. anunţă convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, care va avea loc prin corespondență la data de 27 noiembrie 2020, ora 16:00 pe adresa mun. Chişinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 81/A, oficiul central al băncii, bir. 319. 

Ordinea de zi prevede 4 puncte:

  1. Distribuirea profitului băncii pentru anul 2019;
  2. Alegerea componenței nominale a Consiliului băncii;
  3. Aprobarea Statutului băncii în redacție nouă;
  4. Aprobarea Regulamentului cu privire la Adunarea Generală a Acționarilor Băncii și modul de asigurare a accesului acționarilor la informațiile Băncii în redacție nouă.

Lista acționarilor care au dreptul să participe la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor va fi întocmită conform situației la data de 20 octombrie 2020. Modificările la lista acționarilor băncii cu drept de participare la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pot fi introduse până la data de 24 noiembrie 2020.

Acționarii se pot familiariza cu materialele pentru ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor începând cu data de 17 noiembrie 2020 prin intermediul paginii dedicate acționarilor de pe site-ul băncii: mobiasbanca.md/infoactionari.

Participarea la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor se va exprima prin completarea, semnarea (cu autentificarea in modul stabilit a semnăturii acționarului/reprezentantului acestuia) și expedierea în adresa băncii a Buletinului de Vot.

Termenul limită de prezentare a Buletinului de Vot este data de 27 noiembrie 2020, ora 16.00.

Informații suplimentare puteți obține la tel. 022 812 431; 0 22 812 438 și pe mobiasbanca.md.

Sursa: mobiasbanca.md

Noutăți similare