Azi: € 21,2947 lei 0,1026 $ 17,4849 lei 0,0328

Grupul ProCredit raportează o creștere de 5% a portofoliului de credite, atingând cifra de 4,6 miliarde de euro

Grupul ProCredit raportează o creștere de 5% a portofoliului de credite, atingând cifra de 4,6 miliarde de euro Sursa foto: procredit-holding.com

Pentru ProCredit Holding și băncile ProCredit, care activează în sud-estul și estul Europei, prima jumătate a anului financiar de exercițiului a fost în conformitate cu așteptările companiei. Poziționat pe piețele în care activează ca ”Hausbank” (banca de bază) pentru întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri), portofoliul de credite brute al grupului ProCredit a crescut în semestrul I cu 217 milioane EUR (+ 5%) la 4,6 miliarde EUR, anunță site-ul subsidiarei din Moldova.

În ceea ce privește creditele, grupul se concentrează pe finanțarea durabilă a investițiilor către IMM-uri inovatoare, cu structuri stabile și formalizate. Un accent deosebit este pus pe promovarea investițiilor ecologice, finanțarea producției locale și consolidarea sectorului agricol. 93% din credite ale grupului ProCredit sunt eliberate întreprinderilor.

La sfârșitul celui de-al doilea trimestru al anului 2019, volumul depozitelor clienților a fost de 3,9 miliarde EUR. Aceasta reprezintă o creștere de 63 milioane EUR (1,7%) față de anul precedent. Depunerile de la clienți persoane fizice la fel au crescut, acoperind scăderea înregistrată in anul 2018, reflectând evoluția pozitivă drept urmare a implementării de către întregul grup a strategiei ProCredit Direct.

Datorită creșterii portofoliului, venitul net din dobânzi a înregistrat o creștere în prima jumătate a anului 2019, până la 92,7 mil. EUR (primul semestru 2018: 92,1 mil. EUR). Marja netă a dobânzii la sfârșitul celui de-al doilea trimestru al anului 2019 a înregistrat același nivel ca la sfârșitul celui de-al doilea trimestru, punând bazele creșterii venitului net din dobânzi odată cu creșterea viitoare a portofoliului.

Cheltuielile pentru provizioane privind riscul de credit au crescut în fiecare an până la 4,1 mil. EUR în prima jumătate a anului 2019 (primul semestru 2018: -0,1 mil. EUR). În ansamblu, însă, calitatea portofoliului prezintă o îmbunătățire continuă. Ponderea creditelor neperformante din portofoliul total de credite a arătat o ușoară scădere atingând nivelul de 2,9% comparativ cu sfârșitul anului anul precedent (31 decembrie 2018: 3,1%). Rata de acoperire a riscurilor s-a îmbunătățit și în prima jumătate a anului 2019, de la 90,8% la 31 decembrie 2018 la 94,9% la 30 iunie 2019. Casările nete din prima jumătate a anului 2019 au rămas la nivelul lor obișnuit de 0,1%.

Venitul net din comisioane a crescut cu 1,8 mil. EUR (7,4%), până la 25,8 mil. EUR (primul semestru 2018: 24,0 mil. Euro). Această creștere este datorată implementării la nivel de grup a strategiei Direct Banking.

Creșterea cheltuielilor operaționale cu 2,1 mil. EUR la 83,5 mil. EUR (H1 2018: 81,4 mil. EUR) s-a datorat în principal cheltuielilor cu activități de marketing în legătură cu strategia Direct Banking.

Rezultatul din activități întrerupte de -1,5 milioane EUR cuprinde în principal pierderile anticipate din vânzarea planificată a ProCredit Bank Columbia, care în prezent așteaptă aprobarea autorităților din Columbia.

Rezultatul total consolidat al grupului ProCredit pentru prima jumătate a anului 2019 a fost de 22,9 milioane EUR. Fiind cu 3,8 mil. EUR mai mică decât anul precedent (primul semestru 2018: 26,7 mil. EUR), ceea ce este în limitele așteptărilor.

La 70,7%, raportul dintre costuri și venituri, al grupului ProCredit, pentru prima jumătate a anului 2019 din operațiunile sale continue a fost ușor peste nivelul anului precedent (primul semestru 2018: 70,2%). Rata de capitalului de gradul 1 de 14,3%, la 30 iunie 2019, a rămas la același nivel ca la sfârșitul anului 2018.

Portofoliul de credite ”verzi” al grupului a înregistrat o creștere puternică în prima jumătate a anului 2019, crescând cu 34 milioane EUR, atingând cifra de 711 milioane EUR. La momentul de față acestea reprezintă 15,6% din totalul portofoliului de credite. Acest lucru subliniază importanța deosebită pe care grupul o acordă finanțării investițiilor ecologice și durabile ale clienților săi.

Datorită orientării sale spre conlucrarea cu IMM-urile din sud-estul și estul Europei, pe parcursul anului financiar 2019, grupul ProCredit a reușit să încheie acorduri suplimentare de cooperare cu instituții internaționale al căror directive includ susținerea IMM-urilor din aceste regiuni.

În iulie 2019, cooperarea cu Fondul European de Investiții (FEI) pentru promovarea împrumuturilor pentru IMM-urile inovatoare din Europa de Est și de Sud-Est prin programul de garanție InnovFin a fost extinsă suplimentar cu 800 milioane EUR, atingând volumul total de 1,6 miliarde EUR. Acest lucru va sprijini ambițiile grupului ProCredit de a-și dezvolta portofoliul de împrumuturi pentru IMM-uri într-un mod eficient în ceea ce privește activele ponderate la risc, oferind în același timp garanții de înaltă calitate.

În mai 2019, a fost semnat un acord cu Fondul Internațional pentru Cooperare (IFC) al Băncii Mondiale pentru a plasa 90 milioane USD în credite ”verzi”. Acordul stabilește un punct de reper în finanțarea investițiilor ecologice pentru IMM-uri în Europa de Est în domeniile eficienței energetice, energiei regenerabile și măsurilor ecologice.

Conducerea grupului confirmă estimările de creștere de 10-13% a portofoliului brut de credite pentru întreg anul 2019. De asemenea, grupul își reiterează estimările privind raportul dintre costuri și venituri sub 70% și un rezultat consolidat net între 48 și 55 de milioane EUR.

Sursa: procreditbank.md

Noutăți similare