Azi: € 19,1924 lei 0,0749 $ 17,6969 lei 0,0568
Mâine: € 19,2138 lei 0,0214 $ 17,7232 lei 0,0263

Grupul ProCredit: îmbunătățire semnificativă a rezultatului pentru prima jumătate a anului 2021, cu o creștere puternică continuă

Grupul ProCredit: îmbunătățire semnificativă a rezultatului pentru prima jumătate a anului 2021, cu o creștere puternică continuă Sursa foto: procredit.md
  • Creșterea portofoliului de credite acordate clienților cu 7.7% și a depozitelor clienților cu 2.5%
  • Creșterea profitului după impozitare cu 68%; rezultatul consolidat de 36.4 milioane EUR reprezintă o rentabilitate a capitalului de 9.1%
  • Scăderea cheltuielilor aferente provizioanelor duce la un cost anualizat al riscului de 10 puncte de bază, cu îmbunătățirea calității portofoliului
  • Creșterea venitului net din dobânzi duce la îmbunătățirea semnificativă a raportului cost-venit la 64.4%
  • După cum a fost comunicat în iulie, Comitetul de Conducere ridică prognoza pentru rentabilitatea capitalului propriu pentru 2021 la 8.0% - 9.5%
  • Prima zi a piețelor de capital (Capital Markets Day) va avea loc în format virtual la 12 octombrie 2021

Grupul ProCredit, care activează în preponderent în Sud-Estul și Estul Europei, raportează rezultate puternice pentru prima jumătate a anului 2021. Portofoliul de credite a clienților a crescut cu 402 milioane EUR sau 7.7%, reflectând încă o dată ratele puternice de creștere observate în perioadele anterioare (prima jumătate a anului 2020: peste 255 milioane EUR sau 5.3%). Rezultatul consolidat a crescut cu 68% atingând 36.4 milioane EUR (prima jumătate a anului 2020: 21.7 millione EUR), reprezentând o rentabilitate semnificativ îmbunătățită a capitalului propriu de 9.1% (prima jumătate a anului 2020: 5.5%). Pe baza rezultatelor financiare puternice din prima jumătate a anului, la 23 iulie 2021, Comitetul de Conducere și-a revizuit prognoza în creștere privind rentabilitatea capitalului propriu pentru exercițiul financiar 2021 la 8.0% - 9.5% (anterior 6.0% - 7.5%).

Conducerea ProCredit are o viziune pozitivă asupra rezultatelor semestriale  și perspectivelor grupului:

„Suntem mulțumiți de aceste rezultate și recunoaștem cât de bine colegii noștri au reușit să realizeze strategia noastră de afaceri în condiții de piață foarte dificile. Punctele forte ale noastre sunt în continuare relațiile strânse pe care le cultivăm cu clienți atent selectați, în capacitatea noastră de a gestiona eficient riscul de credit și în procesele noastre de afaceri extrem de digitalizate. Pe măsură ce începem să ieșim din pandemia COVID-19, clienții noștri IMM-uri, care sunt atât de importanți pentru redresarea economică durabilă, privesc spre viitor cu încredere. Credem că băncile ProCredit pot juca un rol central în sprijinirea succesului continuu al acestor clienți. Ca atare, suntem întăriți în convingerea că abordarea noastră durabilă, și nu una bazată pe creditarea de consum agresivă care domină în prezent piețele noastre, este modalitatea corectă de a crea un impact semnificativ în economiile și societățile emergente, generând în același timp randamente durabile pentru grupul ProCredit.”

Creșterea portofoliului grupului ProCredit de 402 milioane EUR sau 7,7% a depășit semnificativ cifrele de creștere prognozate din anul precedent (prima jumătate a anului 2020: +255 milioane EUR sau 5,3%). Toate băncile ProCredit au înregistrat rate de creștere bune de cel puțin 4,5%. La data de 30 iunie 2021, portofoliul de credite ”verzi” a constituit 1,1 miliarde EUR (31 decembrie 2020: 1,0 miliard EUR), reprezentând 19,1% din portofoliul total. Finanțarea în segmentul energiilor regenerabile a continuat să se dezvolte în mod activ.

Depozitele clienților au înregistrat, de asemenea, o creștere bună în prima jumătate a anului 2021. Creșterea depozitelor de 123 milioane EUR sau 2.5% a fost în jurul nivelului înregistrat pentru perioada precedentă (prima jumătate a anului 2020: +113 milioane EUR, + 2,6%). Creșterea depozitelor s-a produs în principal în zona depozitelor la vedere și a conturilor de economii și poate fi atribuită în special afacerilor bancare directe cu clienții persoane fizice.

Costul redus al riscului și creșterea veniturilor determină îmbunătățirea rezultatului

Profitul după impozitare de 36,4 milioane EUR reprezintă o rentabilitate a capitalului propriu de 9,1%, o îmbunătățire semnificativă față de anul precedent (prima jumătate a anului 2020: 21,7 milioane EUR sau 5,5%). Creșterea cu 68% a rezultatului s-a datorat, pe de o parte, reducerii costului riscului și, pe de altă parte, creșterii venitului operațional cu 5,0 milioane EUR. Baza de costuri a fost, din nou, în mare parte stabilă, îmbunătățind în continuare raportul cost-venit la 64,4% (prima jumătate a anului 2020: 66,5%).

Calitatea portofoliului s-a îmbunătățit ușor în prima jumătate a anului 2021 comparativ cu sfârșitul anului 2020. La data de 30 iunie 2021, ponderea creditelor depreciate a scăzut la 2,5% (31 decembrie 2020: 2,6%); ponderea creditelor din stadiul 2 a scăzut cu 0,5 puncte procentuale, până la 4,4%. În plus, rambursările din creditele anulate au crescut, de asemenea, comparativ cu anul precedent. Aceste evoluții pozitive au susținut o scădere semnificativă a provizioanelor suplimentare formate pentru creditele neperformante cu 13,0 milioane EUR la 2,7 milioane EUR comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent (prima jumătate a anului 2020: 15,7 milioane EUR). Costul anualizat al riscului a fost de 10 puncte de bază (prima jumătate a anului 2020: 64 de puncte de bază).

Venitul net din dobânzi s-a ridicat la 103,2 milioane EUR, rezultat care a depășit cifra din prima jumătate a anului 2020 de 99,9 milioane EUR, în principal datorită creșterii puternice a afacerii și a marjelor stabilizatoare în toate băncile grupului ProCredit. Marja dobânzii nete a scăzut ușor față de anul precedent cu 0,1 puncte procentuale până la 2,8%, dar a crescut cu 0,2 puncte procentuale față de primul trimestru al anului 2021. Creșterea marjei nete a dobânzii în al doilea trimestru al anului 2021 a susținut o creștere semnificativă a veniturilor nete din dobânzi de 4,6 milioane EUR sau 8,5% comparativ cu primul trimestru. La 24,1 milioane EUR, venitul net din comisioane a fost peste nivelul înregistrat în anul precedent (prima jumătate a anului 2020: 22,6 milioane EUR).

Potențialul de scalare al modelului de afaceri al grupului ProCredit este evidențiat în continuare de structura stabilă a costurilor asociată cu o creștere constantă a afacerii. Cheltuielile de personal și administrative au crescut ușor cu 0,5 milioane EUR, până la 83,3 milioane EUR în prima jumătate a anului. Costurile de personal au crescut cu 2,2%, în timp ce cheltuielile administrative au scăzut ușor.

Comitetul de Conducere ridică prognoza pentru rentabilitatea capitalului propriu

După cum a fost comunicat deja, în baza evoluțiilor pozitive din prima jumătate a anului și a unei așteptări încă prudente, dar din ce în ce mai optimiste pentru a doua jumătate a anului 2021, Comitetul de Conducere și-a ridicat așteptările în privința profitului pentru exercițiul financiar 2021 la 23 iulie 2021. Rentabilitatea mai mare a capitalului propriu între 8% și 9,5% (anterior 6,0% - 7,5%) este așteptată pentru exercițiul financiar 2021, cu un cost al riscului semnificativ redus în comparație cu exercițiul financiar 2020 și un raport cost-venit de aproximativ 65%. Raportul cost-venit ar fi, așadar, la capătul inferior al coridorului, cu 65% - 68% prognozat pentru 2021 în raportul anual 2020. Creșterea portofoliului de credite pentru clienți este încă așteptată să fie de aproximativ 10%. Acest lucru nu ia în considerare efectele semnificative ale fluctuațiilor valutare.

Capitalizarea rămâne la un nivel confortabil

Rata fondurilor proprii de bază de nivel 1 (la nivelul “fully-loaded”) la 30 iunie 2021 a fost de 13,7% și, astfel, peste nivelul de la sfârșitul anului 2020 (31 decembrie 2020: 13,3%). Rezultatul consolidat pentru a doua jumătate a anului 2020 a fost recunoscut în capitalul de nivel 1; cu toate acestea, rezultatul din prima jumătate a anului 2021 nu a fost. Rezultatul din prima jumătate a anului 2021 va fi recunoscut în capitalul de nivel 1 începând cu al treilea trimestru al anului 2021. Efectul de levier de 9,3% depășește semnificativ media sectorului bancar.

Plata dividendelor de 0,35 EUR pe acțiune sau de 20,6 milioane EUR destinată trimestrului patru a fost deja dedusă integral din capitalul de nivel 1.

Datorită rezultatelor financiare îmbunătățite, Comitetul de Conducere și-a ridicat, de asemenea, prognoza pentru rata fondurilor proprii de bază de nivel 1 (la nivelul “fully-loaded”). Astfel, acum se așteaptă ca nivelul să depășească 13% până la sfârșitul exercițiului financiar 2021 (anterior în jur de 13%).

Ziua piețelor de capital în format virtual (Virtual Capital Markets Day) pentru grupul ProCredit pe 12 octombrie 2021

Prima zi a piețelor de capital pentru grupul ProCredit va avea loc pe 12 octombrie 2021 la ora 14:00 CEST. Evenimentul va avea loc virtual și este destinat să ofere analiștilor și investitorilor interesați, informații detaliate despre modelul de afaceri al grupului ProCredit. Informații detaliate cu privire la Ziua piețelor de capital 2021 vor fi disponibile pe site-ul web ProCredit Holding la rubrica Investor Relations în următoarele săptămâni.

Raportul intermediar de management al grupului ProCredit pentru primele șase luni ale anului 2021 este disponibil începând de astăzi pe site-ul web ProCredit Holding la rubrica Investor Relations pe adresa www.procredit-holding.com

Contact:

Andrea Kaufmann, Group Communications, ProCredit Holding, Tel.: +49 69 951 437 138,

E-mail: [email protected]

Informație despre PoCredit Holding AG & Co. KGaA

ProCredit Holding AG & Co. KGaA, cu sediul în Frankfurt pe Main, Germania, este compania mamă a grupului ProCredit orientat spre dezvoltare, care este format din bănci comerciale pentru întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri). În afară de concentrarea operațională în Europa de Sud-Est și de Est, grupul ProCredit este activ și în America de Sud și Germania. Acțiunile companiei sunt tranzacționate pe segmentul Prime Standard al Bursei din Frankfurt. Acționarii principali ai ProCredit Holding AG & Co. KGaA sunt investitorii strategici Zeitinger Invest și ProCredit Staff Invest (vehiculul de investiții pentru personalul ProCredit), Dutch DOEN Participaties BV, KfW Development Bank și IFC (parte a Grupului Băncii Mondiale). Fiind compania supraordonată a grupului conform Legii bancare germane, ProCredit Holding AG & Co. KGaA este supravegheată la nivel consolidat de Autoritatea Federală Germană de Supraveghere Financiară (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, BaFin) și Banca Centrală a Germaniei. Pentru informații suplimentare, vizitați: www.procredit-holding.com.

Privitor la declarațiile anterioare

Acest comunicat de presă conține declarații cu privire la viitoarele noastre evoluții ale afacerii și performanțe financiare, precum și declarații cu privire la acțiuni sau evoluții viitoare care afectează ProCredit Holding, ce pot forma declarații anticipative. Astfel de declarații se bazează pe gestionarea așteptărilor actuale și a ipotezelor specifice ale ProCredit Holding, dintre care multe sunt în afara controlului ProCredit Holding. Prin urmare, acestea sunt supuse unei multitudini de riscuri, incertitudini și factori. Dacă unul sau mai multe dintre aceste riscuri sau incertitudini se materializează sau dacă așteptările sau ipotezele subiacente se dovedesc incorecte, atunci rezultatele reale, performanța și realizările (atât negative, cât și pozitive) ale ProCredit Holding pot varia semnificativ de cele exprimate în declarațiile anterioare. ProCredit Holding nu își asumă nicio obligație de a actualiza aceste declarații anticipative sau de a le corecta în cazul unor abateri de la dezvoltarea preconizată.

Sursa: procredit.md

Noutăți similare