Azi: € 19,1917 lei 0,0780 $ 17,8876 lei 0,0074

Grupul ProCredit a înregistrat o creștere semnificativă a portofoliului și un rezultat consolidat îmbunătățit în trimestru I (2021)

Grupul ProCredit a înregistrat o creștere semnificativă a portofoliului și un rezultat consolidat îmbunătățit în trimestru I (2021) Sursa foto: procredit-holding.com

Grupul ProCredit a înregistrat o creștere semnificativă a portofoliului și un rezultat consolidat îmbunătățit în primul trimestru al anului 2021, bazându-se pe rezultatele financiare solide ale anului 2020.

  • Creșterea portofoliului de credite acordate clienților cu 3,0% și a portofoliului de depozite cu 2,5% pune în evidență poziționarea puternică a grupului ca partener de încredere pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii și întărirea poziției sale ca bancă directă, transparentă pentru clienții - persoane fizice;
  • Portofoliul de credite „verzi” depășește pentru prima dată marca de 1 miliard EURO și reprezintă acum 18,8% din portofoliul total de credite;
  • Costul anualizat al riscului de 27 de puncte de bază este sub nivelul anului precedent; indicatorii de risc de credit rămân la nivele solide;
  • Raportul cost-venituri a înregistrat 64,8%, fiind puțin mai jos de coridorul de orientare de 65% - 68% pentru întregul an;
  • Rezultatul consolidat de 15,6 milioane EURO reprezintă o rentabilitate îmbunătățită a capitalului de 7,9%; toate băncile din cadrul Grupului ProCredit au contribuit pozitiv la rezultatul consolidat.

Grupul ProCredit, care activează în principal în Sud-Estul și Estul Europei, a început anul financiar 2021 cu rezultate bune în primul trimestru. Portofoliul de credite pentru clienți a crescut cu 158 milioane EURO sau cu 3,0%, mult mai mult decât în primul trimestru al anului precedent (trimestrul 1 2020: 42 milioane EURO sau 0,9%). Rezultatul consolidat a crescut la 15,6 milioane EURO (T1 2020: 13,7 milioane EURO), reprezentând o rentabilitate îmbunătățită a capitalului de 7,9% (T1 2020: 7,0%). Rezultatul îmbunătățit se datorează în mare parte reducerii ajustărilor pentru pierderi până la 3,6 milioane EURO, reducând costul anualizat al riscului la 27 puncte de bază (T1 2020: 57 puncte de bază; 6,9 milioane EURO). Raportul cost-venituri a înregistrat 64,8% și este ușor sub coridorul de orientare de 65% - 68% pentru întregul an (T1 2020: 64,6%). Toate băncile ProCredit au contribuit pozitiv în primul trimestru al anului 2021, ajungând la un rezultat consolidat îmbunătățit.

Creșterea portofoliului în primul trimestru al anului 2021 se datorează poziției puternice pe piață a Grupului ProCredit ca „Hausbank” pentru întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri). Având în vedere situația macroeconomică încă tensionată cauzată de pandemie și în conformitate cu poziționarea lor puternică în raport cu Mediul, Societatea, Guvernanţa (ESG), băncile ProCredit își propun să continue să sprijine în mod activ clienții IMM pentru a face față crizei și să le finanțeze proiectele de investiții pe termen lung. Acest fapt include împrumuturile „verzi”, care au crescut cu 33 de milioane EURO în primul trimestru al anului 2021, reprezentând mai mult de 20% din creșterea totală a portofoliului de 158 milioane EURO în perioada respectivă. La 31 martie 2021, portofoliul de credite „verzi” a depășit pentru prima dată 1 miliard EURO, reprezentând 18,8% din portofoliul total de credite.

Depozitele clienților au înregistrat, de asemenea, o creștere foarte bună de 123 milioane EURO sau 2,5% în primul trimestru al anului 2021 (T1 2020: scădere de 1,7% sau 74 milioane EURO). Creșterea depozitelor s-a produs în principal în zona depozitelor la vedere și a conturilor de economii și poate fi atribuită în special afacerilor bancare directe cu clienții persoane fizice.

Profilul de risc solid - baza pentru rezultate financiare bune

În primul trimestru al anului 2021 calitatea portofoliului a rămas în general stabilă la nivelurile de la sfârșitul anului 2020. La 31 martie 2021, ponderea creditelor depreciate în portofoliul total era de 2,7% (31 decembrie 2020: 2,6%); ponderea creditelor din stadiul 2 a arătat o ușoară scădere cu 0,3 puncte procentuale, până la 4,6%.

Rezultatul consolidat pentru trimestrul 1 al anului 2021 include cheltuieli cu formarea provizioanelor pentru pierderi din deprecierea activelor în valoare de 3,6 milioane EURO (T1 2020: 6,9 milioane EURO); acest lucru se reflectă într-un cost anual mai redus al riscului de 27 de puncte de bază (T1 2020: 57 de puncte de bază). Cheltuielile înregistrate sunt atribuite în principal provizioanelor suplimentare formate pentru creditele neperformante și în legătură cu creșterea realizată a portofoliului.

Venitul net din dobânzi a coborât la 49,3 milioane EURO, indicând o cifră mai mică decât cifra din T1 2020 de 50,9 milioane EURO, în principal din cauza reducerilor ratelor de bază efectuate în anul 2020, fiind influenţat în mare parte de pandemie. Mai mult decât atât, o modificare a repartizării între veniturile nete din dobânzi și elementele de alocație pentru pierderi de 1,3 milioane EURO începând cu primul trimestru al anului 2021 a contribuit la reducerea venitului net din dobânzi comparativ cu valoarea din anul precedent, deși această modificare nu va avea niciun efect asupra rezultatului global. Venitul net din taxe și comisioane a fost la același nivel ca şi în anul precedent, de 12,0 milioane EURO.

Cheltuielile pentru personal și cele administrative au scăzut cu 1,1 milioane EURO până la nivelul de 40,7 milioane EURO în primul trimestru, în pofida creșterii puternice a portofoliului. Acest lucru s-a datorat parțial unei activități mai mici aferente deplasărilor angajaților, ca urmare a pandemiei COVID-19. Această structură stabilă a costurilor, asociată cu o creștere de business constantă, subliniază potențialul de economie de scară al modelului de afaceri al grupului ProCredit.

Rata fondurilor proprii de nivel 1 de bază rămâne la un nivel robust

Rata fondurilor proprii de nivel 1 de bază (la nivelul “fully-loaded”) la 31 martie 2021 a constituit 13,2%, astfel fiind la nivelul sfârșitului anului 2020. O reducere a plasamentelor de lichiditate la băncile centrale a avut un efect pozitiv în primul trimestru al anului 2021, contracarând efectele creșterii semnificative a portofoliului. Rezultatul consolidat pentru primul trimestru al anului 2021 și rezultatul consolidat pentru a doua jumătate a anului 2020 nu au fost încă recunoscute în fondurile proprii de nivel 1 de bază.

Grupul ProCredit continuă să deducă din fondurile proprii de nivel 1 de bază o treime din toate profiturile recunoscute din rezultatul consolidat pentru 2019 și rezultatul consolidat pentru prima jumătate a anului 2020 pentru plățile viitoare de dividende. Rezultatul consolidat pentru a doua jumătate a anului 2020 va fi recunoscut în fondurile proprii de nivel 1 de bază după Adunarea Generală Anuală din 2021, o treime fiind, de asemenea, rezervată pentru dividende.

Capitalizarea confortabilă a grupului ProCredit se reflectă în special în indicatorul efectului de levier, care reprezintă 9,2%, fiind cu mult peste media sectorului bancar.

Orientarea pentru anul financiar 2021 a fost confirmată

Pe baza evoluțiilor pozitive din primul trimestru, Comitetul de Conducere confirmă orientările pentru anul financiar, astfel cum sunt prevăzute în situațiile financiare anuale din 2020.

Comitetul de Conducere și Consiliul de administrație au propus o distribuire a dividendelor de 0,18 EURO per acțiune obișnuită pentru rezoluția la Adunarea Generală Anuală programată pentru 27 mai 2021. Această sumă corespunde celor 20 de puncte de bază ale ratei fondurilor proprii de nivel 1 de bază a grupului ProCredit, care reprezintă nivelul maxim conform recomandării Băncii Centrale Europene privind distribuțiile de dividende valabile până la 30 septembrie 2021. Comitetul de Conducere intenționează, de asemenea, să propună, în coordonare cu Consiliul de administrație, o nouă plată a dividendelor de 0,35 EURO per acțiune ordinară pentru anul financiar 2020 la o Adunare Generală Extraordinară până la 31 decembrie 2021 cel târziu, cu condiția să nu existe nicio declarație din partea BaFin n(Autoritatea Federală Germană de Supraveghere Financiară) sau Băncii Centrale Europene care să excludă o astfel de distribuție.

Raportul financiar trimestrial al grupului ProCredit pentru primul trimestru al anului 2021 este disponibil începând de astăzi pe site-ul web ProCredit Holding la rubrica Investor Relations pe adresa procredit-holding.com/en/investor-relations/reports-publications/financial-reports/.

Contact:

Andrea Kaufmann, Group Communications, ProCredit Holding, Tel.: +49 69 951 437 138, E-mail: [email protected]

Informație despre PoCredit Holding AG & Co. KGaA

ProCredit Holding AG & Co. KGaA, cu sediul în Frankfurt pe Main, Germania, este compania mamă a grupului ProCredit orientat spre dezvoltare, care este format din bănci comerciale pentru întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri). În afară de concentrarea operațională în Europa de Sud-Est și de Est, grupul ProCredit este activ și în America de Sud și Germania. Acțiunile companiei sunt tranzacționate pe segmentul Prime Standard al Bursei din Frankfurt. Acționarii principali ai ProCredit Holding AG & Co. KGaA sunt investitorii strategici Zeitinger Invest și ProCredit Staff Invest (vehiculul de investiții pentru personalul ProCredit), Dutch DOEN Participaties BV, KfW Development Bank și IFC (parte a Grupului Băncii Mondiale). Fiind compania supraordonată a grupului conform Legii bancare germane, ProCredit Holding AG & Co. KGaA este supravegheată la nivel consolidat de Autoritatea Federală Germană de Supraveghere Financiară (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, BaFin) și Banca Centrală a Germaniei. Pentru informații suplimentare, vizitați: www.procredit-holding.com.

Privitor la declarațiile anterioare

Acest comunicat de presă conține declarații cu privire la viitoarele noastre evoluții ale afacerii și performanțe financiare, precum și declarații cu privire la acțiuni sau evoluții viitoare care afectează ProCredit Holding, ce pot forma declarații anticipative. Astfel de declarații se bazează pe gestionarea așteptărilor actuale și a ipotezelor specifice ale ProCredit Holding, dintre care multe sunt dincolo de controlul ProCredit Holding. Prin urmare, acestea sunt supuse unei multitudini de riscuri, incertitudini și factori. Dacă unul sau mai multe dintre aceste riscuri sau incertitudini se materializează sau dacă așteptările sau ipotezele subiacente se dovedesc incorecte, atunci rezultatele reale, performanța și realizările (atât negative, cât și pozitive) ale ProCredit Holding pot diferi semnificativ de cele exprimate sau implicite în declarațiile anterioare. ProCredit Holding nu își asumă nicio obligație de a actualiza aceste declarații anticipative sau de a le corecta în cazul unor abateri de la dezvoltarea preconizată.

Sursa: procredit-holding.com

Noutăți similare