Azi: € 19,0946 lei 0,0079 $ 17,7939 lei 0,0347
Lu: € 19,0058 lei 0,0888 $ 17,8048 lei 0,0109

Creșterea profitabilă a grupului ProCredit continuă în al treilea trimestru

Creșterea profitabilă a grupului ProCredit continuă în al treilea trimestru Sursa foto: procredit.md
  • Creștere puternică cu 8,5% a portofoliului de credite pentru clienți de la începutul anului; depozitele clienților s-au majorat cu 8,9%
  • Rezultatul consolidat de 33,4 milioane EUR corespunde unei rentabilități anuale a capitalurilor proprii de 5,6%, cu cheltuieli operaționale stabile și o îmbunătățire semnificativă a câștigurilor înainte de impozitare și a costului riscului
  • Costul anualizat al riscurilor de 56 de puncte de bază, сreditele neperformante au un nivel stabil de 2,3% și rata provizioanelor pentru creditele neperfomante fiind la un nivel de 98.5%
  • Baza de capital a rămas solidă,rata capitalului propriu de nivelul 1 (CET1 complet încărcat) fiind de 14,1%
  • Decizie privind propunerea de repartizare a profitului pentru exercițiul financiar 2019

Grupul ProCredit, care este activ în principal în Europa de Sud-Est și de Est, a raportat rezultate financiare și operaționale bune la sfârșitul celui de-al treilea trimestru, în contextul provocărilor pandemiei COVID-19. În primele nouă luni ale exercițiului financiar, portofoliul de credite pentru clienți a crescut cu 8,5% sau 408 milioane EUR, ceea ce a trecut ușor peste cifra de creștere corespunzătoare pentru anul precedent (9 luni 2019: + 8,3% / +318 milioane EUR). Creșterea depozitelor clienților a fost la fel de puternică, de 8,9% sau 384 milioane EUR. Rezultatul consolidat de 33,4 milioane EUR (9M 2019: 44,0 milioane EUR) a fost caracterizat în principal de o majorare a venitului net din dobânzi care a fost compensată mai mult decât de cheltuieli mai mari pentru restituirea pierderilor. Ameliorarea raportului cost - venit cu 1,9 puncte procentuale până la 66,5% reflectă o creștere semnificativă veniturilor de 4,6 milioane EUR înaintea deducerea impozitelor și a ajustărilor pentru pierderi până la 63,0 milioane EUR.

Conducerea cataloghează aceste rezultate ca fiind pozitive:

„Prin abordarea noastră bancară responsabilă, ne propunem să fim un partener de încredere pentru IMM-uri, în special în perioadele dificile. Personalul și clienții noștri se adaptează remarcabil de bine la condițiile dificile create de pandemie. Am reușit să aprofundăm în continuare relațiile noastre cu clienții, permițându-ne până acum să gestionăm cu brio calitatea portofoliului, în același timp extindem cu succes afacerea. Considerăm că rentabilitatea capitalului propriu de 5,6% este un rezultat sustenabil și ne asigurăm că, deși costurile riscului de credit sunt sporite în acest an, acestea au rămas la un nivel relativ scăzut, având în vedere circumstanțele dificile. Rezultatele noastre evidențiază un model de afaceri orientat spre performanță financiară durabilă și impact social.”

Creșterea portofoliului de credite pentru clienți a fost realizată în primul rând în domeniul creditelor investiționale și în portofoliul de credite “verzi”. Creșterea împrumuturilor pentru investiții de la începutul anului s-a ridicat la 187 milioane EUR, sau 8,1%. În portofoliul „verde”, de la începutul anului a fost înregistrată o creștere puternică de 158 milioane EUR, sau 19,9%. În general, portofoliul de credite verzi a contribuit cu aproape 40% la creșterea totală și reprezintă acum o cotă de 18,3% din totalul portofoliul de credite.

Creșterea portofoliului de credite din primele nouă luni a fost însoțită de o creștere a depozitelor clienților de 384 milioane EUR sau 8,9%. Creșterea depozitelor se datorează în special creșterii depozitelor la vedere. Rata de acoperire a lichidității (LCR) al grupului la 30 septembrie 2020 se ridică la 149%.

Rezultatul consolidat de 33,4 milioane EUR a fost influențat pozitiv de o majorare considerabilă a venitului net din dobânzi și de o ușoară reducere a cheltuielilor operaționale comparativ cu primele nouă luni ale anului precedent, deși acest lucru a fost mai mult decât compensat de cheltuieli mai mari al ajustărilor pentru pierderi. Creșterea puternică a portofoliului a compensat mai mult decât o ușoară scădere a marjei nete din dobânzi de la începutul anului cu 0,2 puncte procentuale până la 2,9%, crescând astfel venitul net din dobânzi cu un total de 7,1 milioane EUR sau 4,9% până la 150,7 milioane EUR. Scăderea marjei nete din dobânzi se datorează în principal scăderii ratelor dobânzii cheie pe unele piețe ale grupului ProCredit. Cu toate acestea, în al treilea trimestru, majoritatea băncilor ProCredit au avut o tendință stabilă-pozitivă a marjei nete din dobânzi, ceea ce a contribuit la o creștere a venitului net din dobânzi comparativ cu al doilea trimestru. În comparație cu trimestrul anterior, rezultatul consolidat s-a îmbunătățit semnificativ cu 3,7 milioane EUR sau 46% până la 11,7 milioane EUR.

Cheltuielile pentru ajustările pentru pierdere au crescut cu 18,7 milioane EUR în primele nouă luni ale anului 2020, până la un total de 21,1 milioane EUR. Aceasta corespunde unui cost anual al riscului de 56 de puncte de bază. Cheltuielile au fost atribuite în principal creșterii portofoliului de credite în etapa 2, precum și creșterii generale a portofoliului de credite pentru clienți. În plus, înrăutățirea perspectivelor macroeconomice, în special pentru 2020 și parțial pentru 2021, a condus la o creștere a cotelor pentru pierderi în cadrul tuturor celor trei etape, totalizând aproximativ 8 milioane EUR. Ponderea împrumuturilor neperformante a scăzut ușor la 2,3% (sfârșitul anului 2019: 2,5%), iar rata provizioanelor pentru creditele depreciate a crescut de la 89,1% la 98,5%.

Comparativ cu trimestrul precedent, venitul net din taxe și comisioane a crescut în al treilea trimestru cu 1,5 milioane EUR, până la 12,1 milioane EUR, în mare parte datorită recuperării volumelor de transferuri interne și internaționale. Comparativ cu anul precedent, venitul net din taxe și comisioane pentru primele nouă luni a scăzut cu 4,2 milioane EUR, pînă la 34,7 milioane EUR.

Cheltuielile operaționale au scăzut cu 1,0 milioane EUR de la începutul anului la 125,1 milioane EUR, în principal datorită unei reduceri a cheltuielilor administrative. Raportul cost-venit a continuat să se îmbunătățească cu aproape 1,9 puncte procentuale până la 66,5%.

Rata de adecvare a capitalului grupului ProCredit rămâne în continuare sănătoasă. Rata capitalului propriu de nivelul 1 (CET1 complet încărcat) la 30 septembrie 2020 era de 14,1% și, astfel, neschimbat de la sfârșitul anului 2019. Activele ponderate la risc au scăzut în pofida creșterii puternice a portofoliului, parțial datorită introducerii timpurii a noilor ponderi de risc pentru expunerile IMM-urilor de către Parlamentul European în iunie 2020. Capitalul de bază al grupului include profitul consolidat pentru 2019 și prima jumătate a anului 2020. În conformitate cu politica de dividende a ProCredit Holding, ratele de capital ale grupului ProCredit iau deja în considerare minus plata planificată a dividendelor de o treime din profitul consolidat pentru 2019 și prima jumătate a anului 2020. Baza confortabilă de capital continuă să fie susținută de rata de îndatorare de 9,8% (31 decembrie 2019: 10,8%).

După consultarea cu Consiliul de supraveghere, Consiliul de administrație al ProCredit General Partner AG a decis ieri să propună Adunării Generale Extraordinare a ProCredit Holding AG & Co. KGaA, care va avea loc pe 10 decembrie 2020, pentru reținerea profitului pentru exercițiul financiar 2019 (96.508.787,06 EUR) integral în noul cont.

Consiliul de supraveghere a aprobat această decizie, care este în conformitate cu recomandările Băncii Centrale Europene și ale Autorității Federale de Supraveghere Financiară (BaFin) conform cărora băncile nu ar trebui să plătească dividende înainte de 1 ianuarie 2021.

De comun acord cu Consiliul de supraveghere, Consiliul de administrație își confirmă intenția de a prezenta o propunere Adunării Generale Anuale a ProCredit Holding AG & Co. KGaA în 2021 pentru alocarea profitului, care să ia în considerare absența unei plăți a dividendelor pentru Exercițiul financiar 2019 și este în conformitate cu politica actuală de dividende a ProCredit Holding. Această propunere va lua în considerare recomandările prevalente de atunci ale autorităților de supraveghere cu privire la plata dividendelor.

Până la momentul acestei decizii, 17,7 milioane EUR vor continua să fie deduse din capitalul  reglementat al grupului ProCredit în ceea ce privește exercițiul financiar 2019.

Având în vedere creșterea puternică din primele nouă luni ale anului 2020, conducerea se așteaptă ca creșterea generală a portofoliului de credite pentru clienți la sfârșitul anului să se situeze la nivelul superior al intervalului prognozat de la 8% la 10%. Randamentul capitalului propriu (RoE) pentru anul 2020 în ansamblu este încă așteptată să fie pozitivă, deși mai mică decât în anul precedent, în timp ce costul riscului poate fi mai mic decât cifra de aproximativ 75 de puncte de bază prognozate în august. Raportul cost-venit se așteaptă să fie ușor sub prognoza inițială de aproximativ 70%. Rata capitalului propriu de nivelul 1 (CET1 complet încărcat) la sfârșitul anului se așteaptă să fie confortabilă de peste 13%. Factorii majori de risc pentru această prognoză sunt, pe de o parte, noul val al pandemiei care a cuprins Europa din octombrie 2020, ale cărui efecte nu sunt încă previzibile și, pe de altă parte, introducerea unor restricții suplimentare asupra comerțului internațional.

Raportul trimestrial la 30 septembrie 2020 al grupului ProCredit este disponibil în limba germană și engleză începând de astăzi pe site-ul web ProCredit Holding în/sub compartimentul Relații cu Investitorii la www.procredit-holding.com.

Contact:

Andrea Kaufmann, Group Communications, ProCredit Holding, Tel .: +49 69 951 437 138,

E-mail: [email protected]

Despre ProCredit Holding AG & Co. KGaA

ProCredit Holding AG & Co. KGaA, cu sediul la Frankfurt pe Main, Germania, este compania-mamă a grupului ProCredit orientat spre dezvoltare, care este format din bănci comerciale pentru întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri). Pe lângă axarea activității sale în Europa de Sud-Est și Est, grupul ProCredit este activ și în America de Sud și Germania. Acțiunile companiei sunt tranzacționate pe segmentul Prime Standard al Bursei de la Frankfurt. Acționarii principali ai ProCredit Holding AG & Co. KGaA includ investitorii strategici Zeitinger Invest și ProCredit Staff Invest (vehiculul de investiții pentru personalul ProCredit), DOEN Participaties BV olandez, KfW Development Bank și IFC (parte a Grupului Băncii Mondiale). În calitate de companie supraordonată a grupului conform Legii bancare germane, ProCredit Holding AG & Co. KGaA este supravegheată la nivel consolidat de către Autoritatea Federală de Supraveghere Financiară (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, BaFin) și Bundesbank-ul German. Pentru informații suplimentare, vizitați: www.procredit-holding.com.

Declarații anticipative

Acest comunicat de presă conține declarații referitor la evoluția viitoarei noastre activități și a performanței financiare, precum și declarații referitor la acțiuni sau evoluții viitoare care afectează ProCredit Holding, care pot constitui declarații anticipative. Astfel de declarații se bazează pe gestionarea așteptărilor actuale și a ipotezelor specifice ale ProCredit Holding, dintre care multe sunt înafara controlului ProCredit Holding. Prin urmare, acestea sunt supuse unei multitudini de riscuri, incertitudini și factori. În cazul în care unul sau mai multe dintre aceste riscuri sau incertitudini se materializează sau dacă așteptările sau ipotezele subiacente se dovedesc a fi incorecte, atunci rezultatele, performanța și realizările reale (atât negative, cât și pozitive) ale ProCredit Holding pot devia semnificativ de la cele exprimate sau presupuse în declarațiile anticipative. ProCredit Holding nu își asumă nici o obligație de a actualiza aceste declarații anticipative sau de a le corecta în cazul unor abateri de la dezvoltarea preconizată.

Sursa: procredit.md

Noutăți similare