Azi: € 20,0067 lei 0,1206 $ 17,7357 lei 0,0096
Mâine: € 20,0224 lei 0,0157 $ 17,7314 lei 0,0043

Adunările generale ordinare ale acționarilor – 8 bănci au anunțat data și locul desfășurării

Adunările generale ordinare ale acționarilor – 8 bănci au anunțat data și locul desfășurării Sursa foto: cooperator.com

Tradițional în luna aprilie a fiecărui an băncile își desfășoară adunările generale ordinare ale acționarilor. La moment, pentru 2017, opt bănci au anunțat despre data, locul desfășurării și ordinea de zi.

În ordine cronologică acestea vor avea loc:

 • 20 aprilie 2017 – Comerțbank, Eximbank, ProCredit Bank.
 • 21 aprilie 2017 – FinComBank, BCR Chișinău.
 • 25 aprilie 2017 – Energbank.
 • 27 aprilie 2017 – Moldova Agroindbank, Mobiasbancă.

Vedeți în continuare anunțurile băncilor privind locul și timpul desfășurării Adunărilor generale ordinare a acționarilor, ordinea de zi și alte detalii.

BCR Chișinău

Data și ora: 21 aprilie 2017, orele 10:00.

Locația: sediul BCR Chișinău SA, str. Pușkin nr. 60/2, Chișinău, Republica Moldova.

Modul desfășurării: cu prezenta acționarului.

Ordinea de zi:

 1. Cu privire la darea de seama financiara anuala (situații financiare anuale) a Băncii Comerciale Române Chișinău S.A. pentru anul 2016;
 2. Cu privire la darea de seama anuala a Consiliului de Supraveghere al Băncii Comerciale Române Chișinău S.A. pentru anul 2016;
 3. Cu privire la darea de seama anuala a Comisiei de Cenzori pentru anul 2016;
 4. Cu privire la stabilirea cuantumului retribuţiei muncii, remuneraţiilor anuale şi compensaţiilor membrilor Consiliului de Supraveghere;
 5. Cu privire la repartizarea profitului anual pentru anul 2016;
 6. Cu privire prelungirea relațiilor contractuale cu organizația de audit extern pentru efectuarea auditului tranzacţiilor cu conflict de interese pentru anul 2017;
 7. Cu privire la aprobarea Statutului Banca Comercială Română Chişinău S.A. in redacție nouă;
 8. Cu privire la aprobarea/revizuirea unor reglementari interne ale Băncii Comerciale Române Chişinău S.A.

Detalii: bcr.md.

==========================================================================================================

Comerțbank

Data și ora: 20 aprilie 2017, orele 14:00.

Locația: Republica Moldova,  MD 2043, mun. Chişinău, str. Independenţei 1/1, of. 34.

Modul desfășurării: cu prezenta acționarilor.

Ordinea de zi:

 1. Cu privire la Darea de seamă financiară anuală a B.C.„COMERŢBANK” S.A. pentru anul 2016.
 2. Cu privire la Raportul anual privind activitatea B.C.„COMERŢBANK” S.A. în anul 2016.
 3. Cu privire la Darea de seamă anuală a Consiliului B.C. „COMERŢBANK” S.A. pentru anul 2016.
 4. Cu privire la Darea de seamă anuală a Comisiei de cenzori a B.C. „COMERŢBANK” S.A. pentru anul 2016.
 5. Cu privire la Raportul organizaţiei de audit independentă pentru anul 2016.
 6. Cu privire la repartizarea profitului anual şi plata dividendelor pentru anul 2016 şi aprobarea normativelor de repartizare a profitului B.C."COMERŢBANK" S.A. pentru anul 2017.
 7. Cu privire la componența consiliului, alegerea membrilor consiliului și stabilirea remunerației membrilor consiliului.
 8. Cu privire la confirmarea organizaţiei de audit pentru efectuarea auditului obligator ordinar în anul 2017 şi stabilirea cuantumului retribuţiei serviciilor ei.
 9. Cu privire la aprobarea unor acte normative interne ale B.C.„COMERŢBANK” S.A..

Detalii: comertbank.md.

========================================================================================================

Energbank

Data și ora: 25 aprilie 2017, orele 12:00.

Locația: mun. Chişinău, str. Tighina 23/3.

Modul desfășurării: cu prezenta acționarilor.

Ordinea de zi:

 1. Cu privire la raportul financiar al Băncii pentru anul 2016.
 2. Cu privire la raportul Consiliului Băncii pentru anul 2016.
 3. Cu privire la raportul Comisiei de Cenzori pentru anul 2016.
 4. Cu privire la indicatorii de bază ai planului de afaceri pentru anul 2017.
 5. Cu privire la repartizarea profitului Băncii.
 6. Cu privire la stabilirea retribuţiei muncii şi stabilirea cuantumului remunerării membrilor Consiliului şi Comisiei de Cenzori Băncii conform rezultatelor anului 2016.
 7. Cu privire la aprobarea organizaţiei de audit a Băncii pentru anul 2017 şi stabilirea cuantumului retribuţiei serviciilor acesteia.

Detalii: energbank.com.

=======================================================================================================

Eximbank Gruppo Veneto Banca

Data și ora: 20 aprilie 2017, orele 12:00.

Locația: sediul central al BC „EXIMBANK – Gruppo Veneto Banca” S.A. - Republica Moldova, mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 171/1.

Modul desfășurării: cu prezenta acționarilor.

Ordinea de zi:

 1. Aprobarea ordinii de zi a Adunării Generale.
 2. Aprobarea Raportului Consiliului Băncii pentru anul 2016.
 3. Aprobarea Raportului anual al Băncii pentru anul 2016.
 4. Aprobarea Raportului Comisiei de Cenzori pentru anul 2016 şi a Planului de lucru al Comisiei de Cenzori pentru anul 2017.
 5. Aprobarea repartizării profitului obţinut în anul 2016.
 6. Aprobarea normativelor de repartizare a profitului pentru anul 2017.
 7. Aprobarea modificărilor la Statutul Băncii.
 8. Confirmarea societăţii de audit pentru efectuarea auditului obligatoriu ordinar şi stabilirea cuantumului retribuţiei serviciilor ei.

Detalii: eximbank.com.

=============================================================================================================

FinComBank

Data și ora: 21 aprilie 2017, orele 15:00.

Locația: mun. Chişinău, str. Puşkin, 26, Oficiul Central al Băncii, sala de şedinţe nr.301.

Modul desfășurării: cu prezenta acționarilor.

Ordinea de zi:

 1. Rezultatele activităţii „Băncii de Finanţe şi Comerţ” S.A. în anul 2016: Darea de seamă a Consiliului „Băncii de Finanţe şi Comerţ” S.A., Rezultatele activităţii economico-financiare a „Băncii de Finanţe şi Comerţ” S.A., Darea de seamă a Comisiei de Cenzori a „Băncii de Finanţe şi Comerţ” S.A.
 2. Cu privire la repartizarea profitului net al „Băncii de Finanţe şi Comerţ” S.A. obţinut în anul 2016.
 3. Cu privire la acțiunile de tezaur a „Băncii de Finanţe şi Comerţ” S.A.
 4. Cu privire la încheierea contractului intre Banca si societatea de audit „Grant Thornton Audit” SRL pentru îndeplinirea împuternicirilor membrilor Comisiei de Cenzori a băncii pe anul 2017 şi aprobarea cuantumului retribuţiei muncii.
 5. Cu privire la confirmarea societății de audit pentru efectuarea auditului în perioada anului 2017 şi aprobarea cuantumului retribuţiei muncii.
 6. Cu privire la introducerea modificărilor şi completărilor în Statutul „Băncii de Finanţe şi Comerţ” S.A.
 7. Cu privire la alegerea noii componențe al Consiliului „Băncii de Finanţe şi Comerţ” S.A.
 8. Cu privire la stabilirea cuantumului retribuției muncii si remunerării membrilor Consiliului „Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A.
 9. Cu privire la autentificarea Procesului-verbal al Adunării generale a acţionarilor băncii.

Detalii: fincombank.com

======================================================================================================================

Mobiasbancă Groupe Societe Generale

Data și ora: 27 aprilie 2017, orele 10:00.

Locația: mun. Chişinău, str. Tighina 49/3, Complexul Summit Events şi Conference Centre (Sala Roșie).

Modul desfășurării: cu prezenta acționarilor.

Ordinea de zi:

 1. Raportul Consiliului băncii despre rezultatele activităţii în anul 2016;
 2. Raportul Organului Executiv al băncii despre rezultatele activităţii în anul 2016;
 3. Direcţiile prioritare de dezvoltare ale băncii în anul 2017;
 4. Raportul Comisiei de Cenzori a băncii;
 5. Cu privire la modificarea și completarea Statutului băncii;
 6. Cu privire la aprobarea în redacție nouă a Regulamentului cu privire la Consiliul băncii;
 7. Cu privire la aprobarea organizaţiei de audit extern şi stabilirea cuantumului retribuţiei serviciilor ei;
 8. Cu privire la repartizarea beneficiului băncii.

Detalii: mobiasbanca.md.

================================================================================================================

Moldova Agroindbank

Data și ora: 27 aprilie 2017, orele 11:00.

Locația: în incinta MOLDCOOP, mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr.67.

Modul desfășurării: cu prezenta acționarilor.

Ordinea de zi:

 1. Cu privire la darea de seamă financiară anuală a băncii pentru anul 2016.
 2. Cu privire la darea de seamă anuală a Consiliului băncii pentru anul 2016.
 3. Cu privire la darea de seamă anuală a Comisiei de cenzori pentru anul 2016.
 4. Cu privire la direcţiile prioritare ale activităţii băncii pentru anii 2017-2019, rezultatul exerciţiului financiar planificat şi normativele de repartizare a profitului băncii pentru anul 2017.
 5. Cu privire la modificarea Statutului Băncii Comerciale "Moldova - Agroindbank" S.A.
 6. Cu privire la modificarea Codului de Guvernanţă Corporativă al BC "Moldova - Agroindbank" S.A.
 7. Cu privire la modificarea Regulamentului Consiliului BC "Moldova - Agroindbank" S.A.
 8. Cu privire la alegerea Consiliului BC "Moldova - Agroindbank" S.A..
 9. Cu privire la repartizarea profitului anual, inclusiv plata dividendelor anuale, pentru anul 2016.
 10. Cu privire la stabilirea cuantumului retribuţiei muncii, remuneraţiei anuale şi compensaţiilor membrilor Consiliului băncii.
 11. Cu privire la stabilirea retribuţiei muncii şi compensaţiilor membrilor Comisiei de cenzori a băncii.
 12. Cu privire la confirmarea societăţii de audit şi stabilirea cuantumului retribuţiei serviciilor ei.

Detalii: maib.md.

================================================================================================

ProCredit Bank

Data și ora: 20 aprilie 2017, ora 11:00.

Locația: MD-2001, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 65, of.901, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Modul desfășurării: cu prezența acționarilor.

Ordinea de zi:

 1. Determinarea cvorumului;
 2. Alegerea Preşedintelui şi Secretarului Adunării;
 3. Revizuirea şi aprobarea Ordinii de zi;
 4. Revizuirea şi aprobarea dării de seamă financiare a Băncii pentru anul financiar încheiat la 31 decembrie 2016;
 5. Aprobarea dării de seamă anuale a Consiliului de Administraţie al Băncii şi a dării de seamă anuale a Comisiei de Cenzori a Băncii;
 6. Examinarea şi aprobarea raportului financiar anual al Băncii pentru anul financiar încheiat la 31 decembrie 2016, pregătit de Societatea de Audit „PriceWaterhouseCoopers Audit” S.R.L.
 7. Confirmarea societății de audit independente pentru anul financiar care se încheie la 31 decembrie 2017 şi stabilirea remuneraţiei pentru serviciile prestate de aceasta;
 8. Confirmarea societății de audit care va îndeplini funcţia Comisiei de Cenzori şi aprobarea taxei anuale pentru serviciile prestate;
 9. Repartizarea profitului anual al Băncii pentru anul 2016;
 10. Aprobarea modificărilor la Statutul Băncii;
 11. Revizuirea și aprobarea Codului de Guvernare Corporativă al Băncii.

Detalii: procreditbank.md

Sursa: site-urile oficiale ale băncilor

Noutăți similare