Azi: € 19,9217 lei 0,1646 $ 19,2760 lei 0,0125
Mâine: € 19,8334 lei 0,0883 $ 19,2745 lei 0,0015

Adunarea generală ordinară a acționarilor Moldindconbank va avea loc în data de 26 iulie 2021

Adunarea generală ordinară a acționarilor Moldindconbank va avea loc în data de 26 iulie 2021 Sursa foto: tennonetworks.com

Adunarea generală ordinară anuală a acţionarilor Moldindconbank se va ține la data de 26.07.2021, ora 11:00, anunță site-ul instituției financiare.

Aceasta va avea loc prin corespondenţă, la sediul Moldindconbank pe adresa: mun. Chişinău, str. Armenească, 38, etajul 3, sala de ședințe nr.1.

Ordinea de zi prevede 5 puncte:

  1. Cu privire la darea de seamă financiară anuală a băncii pentru anul 2020;
  2. Cu privire la darea de seamă anuală a Consiliului Băncii pentru anul 2020;
  3. Cu privire la plata dividendelor;
  4. Cu privire la modificarea Statutului Băncii Comerciale „Moldindconbank” S.A.;
  5. Cu privire la confirmarea entității de audit pentru prestarea serviciilor de audit obligatoriu ordinar și a unor servicii conexe, și stabilirea cuantumului retribuției serviciilor acesteia.

Lista acţionarilor care au dreptul să participe la adunare este întocmită de către Depozitarul Central Unic al Valorilor Mobiliare conform situaţiei din 18.06.2021, cu modificările operate după data întocmirii listei, dar nu mai târziu decât cu 3 zile până la data desfășurării adunării.

Acţionarii pot lua cunoştinţă de materialele pentru ordinea de zi a adunării începând cu data de 16.07.2021, în zilele de lucru, de la ora 10:00 până la ora 16:00 la Secţia evidenţa acţionarilor şi a persoanelor afiliate, la sediul băncii pe adresa: mun. Chişinău, str. Armenească, 38. De asemenea, modelul buletinului de vot și materialele cu privire la ordinea de zi a adunării vor fi disponibile pe pagina web actionari.micb.md.

Buletinul de vot urmează a fi completat, semnat (cu autentificarea în modul stabilit a semnăturii acţionarului sau reprezentantului acestuia) şi prezentat la oficiul central al băncii pe adresa: mun. Chişinău, str. Armenească, 38, nu mai târziu de 26.07.2021, ora 10:45 inclusiv.

Sursa: micb.md

Noutăți similare