Azi: € 19,3857 lei 0,0307 $ 17,8554 lei 0,0382

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Eximbank va avea loc la 18 aprilie 2019

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Eximbank va avea loc la 18 aprilie 2019 Sursa foto: facebook.com/EximbankBankofIntesaSanpaolo/

Această informație a fost anunțată de bancă prin intermediul unui comunicat plasat pe site-ul oficial.

Astfel, adunarea generală ordinară a acționarilor Eximbank va avea loc în ziua de 18 aprilie 2019, ora 15:00 în incinta sediului central al băncii - Republica Moldova, mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 171/1.

Ordinea de zi a adunării prevede 7 puncte:

  1. Aprobarea ordinii de zi a Adunării Generale a Acţionarilor;
  2. Aprobarea Raportului Consiliului Băncii pentru anul 2018;
  3. Aprobarea Raportului anual al Băncii pentru anul 2018;
  4. Aprobarea normativelor de repartizare a profitului pentru anul 2019;
  5. Confirmarea societăţii de audit pentru efectuarea auditului obligatoriu ordinar şi stabilirea cuantumului retribuţiei serviciilor ei.
  6. Aprobarea Statutul Băncii în redacţie nouă;
  7. Aprobarea Regulamentului Consiliului Băncii.

Reprezentantul acţionarului poate lua cunoştinţă de materialele cu privire la ordinea de zi a adunării începând cu 01 aprilie 2019, între orele 09.00-16.00.

Înregistrarea participanţilor la adunare se va efectua în ziua ţinerii adunării între orele 14:00 şi 15:00.

Pentru participare la adunare, reprezentantul acţionarului va prezenta în original actul de identitate şi un act care atestă împuternicirile sale (procura).

Amintim că unicul acționar al Eximbank este grupul italian Intesa Sanpaolo.

Sursa: eximbank.com

Noutăți similare