Azi: € 21,2947 lei 0,1026 $ 17,4849 lei 0,0328

Adunarea Generală anuală a Acționarilor ProCredit Bank va avea loc la 24 aprilie 2019

Adunarea Generală anuală a Acționarilor ProCredit Bank va avea loc la 24 aprilie 2019 Sursa foto: procreditbank.md

Despre aceasta banca anunță prin intermediul unui comunicat plasat pe site-ul oficial.

Adunarea anuală a acționarilor ProCredit Bank va avea loc în data de 24 aprilie 2019, ora 11:00, la următoarea adresă: bd. Ștefan Cel Mare și Sfint 65, of. 901, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Forma de ținere a adunării - cu prezenţa acționarilor.

Ordinea de zi prevede 12 puncte:

 1. Determinarea cvorumului;
 2. Alegerea Preşedintelui şi Secretarului Adunării;
 3. Revizuirea şi aprobarea Ordinii de zi;
 4. Revizuirea şi aprobarea dării de seamă financiare a băncii pentru anul financiar încheiat la 31 decembrie 2018;
 5. Aprobarea Dării de Seamă Anuale a Consiliului de Administraţie al băncii;
 6. Examinarea şi aprobarea Raportului Financiar anual al băncii pentru anul financiar încheiat la 31 decembrie 2018;
 7. Confirmarea societății de audit independente pentru anul financiar care se încheie la 31 decembrie 2019 și stabilirea remunerației pentru serviciile prestate de aceasta;
 8. Aprobarea profitului anual al băncii pentru anul 2018, aprobarea formării capitalului de rezerva precum și aspecte de repartizare a dividendelor pentru anul 2018;
 9. Aprobarea unui nou membru al Consiliului băncii;
 10. Aprobarea Codului de Guvernare Corporativă al băncii în redacție nouă;
 11. Aprobarea Regulamentului Consiliului băncii;
 12. Aprobarea cuantumului remunerației membrilor Consiliului băncii.

Despre materialele aferente ordinii de zi, acţionarii vor fi informaţi adiţional prin transmiterea documentelor relevante la adresa sediului lor.

Totodată acţionarii pot lua cunoştinţă de acestea începând cu 08 aprilie 2018, în zilele de lucru, între orele 09:00 - 18:00.

Lista acţionarilor cu drept de participare la Adunarea Generală Anuală a Acționarilor va fi întocmită de către Societatea de registru „Grupa Financiară” S.A. la situaţia din 08 aprilie 2018.

Înregistrarea participanţilor la Adunare se va efectua la prezentarea actului de identitate. Reprezentanţii participanţilor vor fi obligați să prezinte de asemenea și o procură (în original), perfectată în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova.

Pentru mai multe detalii accesați procreditbank.md.

Sursa: procreditbank.md

Noutăți similare