Azi: € 19,9217 lei 0,1646 $ 19,2760 lei 0,0125
Mâine: € 19,8334 lei 0,0883 $ 19,2745 lei 0,0015

Acționarii Moldindconbank vor primi dividende în valoare de 275 milioane lei

Acționarii Moldindconbank vor primi dividende în valoare de 275 milioane lei Sursa foto: moneycrashers.com

Pe data de 26.07.2021 a avut loc Adunarea generală ordinară anuală a acţionarilor Moldindconbank, ţinută prin corespondenţă, anunță un comunicat plasat pe site-ul băncii.

La adunare au participat acționarii băncii sau reprezentanții acestora care dețin 95,85% din total acțiuni cu drept de vot aflate în circulație.

În urma examinării chestiunilor din ordinea de zi, Adunarea generală ordinară anuală a acționarilor Moldindconbank:

  1. A luat act de darea de seamă financiară anuală a băncii pentru anul 2020;
  2. A aprobat darea de seamă anuală a Consiliului Băncii pentru anul 2020;
  3. A aprobat plata dividendelor în sumă de 55,70 lei pentru o acțiune aflată în circulație, în suma totală de 275.417.394,90 lei, din contul profitului net cumulat pentru anii 2019 şi 2020;
  4. A aprobat Actul adițional cu privire la modificările înscrise în Registrul de stat al persoanelor juridice şi operate în Statutul Băncii Comerciale „Moldindconbank” S.A. De asemenea s-a hotărât că modificările operate în Statutul Băncii prin prezenta hotărâre, vor intra în vigoare la data înregistrării de stat a acestora la I.P. „Agenția Servicii Publice”.
  5. A confirmat Î.C.S. „Baker Tilly Klitou and Partners” S.R.L. în calitate de entitate de audit pentru efectuarea auditului obligatoriu ordinar al situațiilor financiare ale Moldindconbank în anul 2021 și a unor servicii conexe şi a stabilit cuantumul retribuţiei serviciilor acesteia.

 

Sursa: micb.md

Noutăți similare