Azi: € 19,3668 lei 0,0648 $ 17,7173 lei 0,0050

Moldindconbank

Credit imobiliar de achiziție

Moneda de depozit MDL
Tipul creditului Imobiliar
Rata dobânzii 8.88% - 9.50%
Tipul ratei dobânzii flotanta
Termen (luni) 1 - 360 luni
Suma până la 100% din costul imobilului achiziționat
Scopul creditului - procurarea imobilului locativ înregistrat la Organul Teritorial Cadastral cu drept de proprietate;
- procurarea imobilului locativ în curs de execuţie;
- procurarea lotului de teren destinat construcţiei;
- procurarea imobilului locativ, care serveşte ca asigurare la creditele deţinute de persoanele fizice şi persoanele juridice la Moldindconbank.
Gaj - imobil locativ (apartamente, case de locuit) şi/sau,
- imobil cu caracter social-industrial (ex:oficii, spaţii comerciale, staţii PECO), care să corespundă cerinţelor faţă de gaj acceptate de bancă.
Condiţiile
 Beneficiar al creditului poate fi cetăţean al Republicii Moldova, care are:
- Viza de reşedinţă permanentă în Republica Moldova;
- Loc de muncă permanent, cu o vechime la locul de muncă actual de minim 6 luni, iar pentru clienţii preferenţiali minim 3 luni.
Documente necesare 1. Cerere-chestionar de acordare a creditului (se prezintă de către solicitant);
2. Buletin de identitate (original + copie);
3. Certificat privind salariul net lunar pentru ultimele 3/6 luni
4. Alte documente ce confirmă veniturile suplimentare;
5. Copia carnetului de muncă (nou + vechi) vizată de persoana autorizată şi ştampilată
6. Documente pentru asigurarea creditului.

Documente necesare de prezentat de către Debitorul gajist pentru asigurarea creditului cu imobil:
1. Buletinul de identitate, dacă Debitorul gajist este altă persoană decât Solicitantul sau Fidejusorul (original+ 2 copii);
2. Actul de proprietate privind imobilul (original+copie);
3. Raport de evaluare a bunului imobil (ce urmează a fi depus în gaj);
4. Certificatul privind lipsa sau existenţa datoriilor faţă de Buget;
5. Acordul în scris al organului de tutelă şi curatelă, dacă imobilul propus în ipotecă îi aparţine minorului cu drept de proprietate privată personală şi/sau comună;
6. Informaţia debitorului potrivit art. 39 al legii cu privire la ipotecă nr.142-XVI din 26.06.08;
7. Contract de asigurare a bunului imobil (depus în gaj) la valoarea de înlocuire împotriva tuturor riscurilor de pieire şi deteriorare fortuită;
8. Poliţa de asigurare a bunului imobil şi documentul confirmativ.
Alte taxe Comsiion de acordare - 0%;
Comision de adminsitrare - 0% lunar.