Azi: € 19,3586 lei 0,0513 $ 17,7675 lei 0,0153

Moldindconbank

Credit Prima Casă

Moneda de depozit MDL
Tipul creditului Prima casă
Rata dobânzii 10.87%
Tipul ratei dobânzii flotanta
Termen (luni) 1 - 120 luni
Suma 850 mii lei sau până la 85% din prețul de piață al locuinței
Scopul creditului Posibilitatea procurării unei locuințe la alegere de pe întreg teritoriul RM.
Condiţiile
 Cerințe față de beneficiarul programului:
1. Cetăţean al Republicii Moldova, angajat în Moldova, care dispune de venituri din surse oficiale.
2. Vârsta de până la 45 de ani la momentul solicitării creditului.
3. Contribuția beneficiarului va constitui cel puțin 10% din prețul de procurare a locuinței.
4. Suma plăţilor lunare aferente tuturor creditelor deţinute la moment în toate băncile şi creditului solicitat, nu va depăşi 50% din veniturile oficiale nete cumulative ale beneficiarului și/sau ale familiei acestuia.
5. Să nu deţină în proprietate exclusivă sau comună în devălmășie cu soţul/soţia nici o locuință în decursul ultimelor 12 luni până la data solicitării creditului şi să nu dețină în derulare un credit ipotecar pentru procurarea unei locuinţe, inclusiv soțul/soția.

Cerințe față de imobil:
1. Imobilul se află pe teritoriul Republicii Moldova.
2. Valoarea indicată în contractul de vânzare-cumpărare nu depășeşte 1 milion lei.
3. Imobilul este finisat și dat în exploatare până la momentul depunerii cererii de solicitare a creditului.
4. Imobilul nu este grevat cu ipotecă sau alte drepturi ale terților.
Alte taxe Comision anual de garantare - 0,25% (din soldul creditului).
Comision unic la acordare - 1% (din suma creditului).
Comision analiză dosar - ZERO.
Comision de administrare lunară - ZERO.