Azi: € 20,1680 lei 0,1025 $ 19,1529 lei 0,0764

OTP Bank

Prosper Simplu

Moneda de depozit MDL
Tipul creditului Consum
Rata dobânzii 9.00% - 10.00%
Tipul ratei dobânzii fixa
Termen (luni) 6 - 120 luni
Suma 100 000 - 2 000 000
Scopul creditului Nevoi personale nenominalizate. (De exemplu: organizarea nunţii, cheltuielile ocazionate de naşterea unui copil, renovarea apartamentului/casei, reparaţia automobilului, procurarea mobilei, vacanţă de vis, refinanţarea creditelor de la alte bănci, etc.)
Gaj Pentru garantarea creditului se solicită gajul asupra unei proprietății imobiliare ale solicitantului sau ale unui terțe.
Suma creditului poate fi maxim 70% din valoarea imobilului propus în gaj.
Documente necesare 1. Buletin de identitate
2. Cererea de acordare a creditului
3. Adeverința de salariul pentru primirea creditului
4. Declarația de venituri (Înregistrată la inspectoratul fiscal) prezentată după caz
5. Alte acte ce ar putea confirma existența și proveniența unor surse de venit suplimentare
6. Extras din Registrul bunurilor imobile pentru imobilul ce urmează a fi gajat
7. Documente ce confirmă dreptul de proprietate asupra imobilului (original și copie)
8. Raportul privind evaluarea imobilului efectuat de expertul independent
9. Cartea de imobil
10. Permisiunea Primăriei de gajare a dreptului de folosință/arendă a terenului aferent bunurilor imobile (În cazul când terenul nu este răscumpărat)
11. Alte acte solicitate de bancă.
Alte taxe Comision de acordare credit (unic) - 1,5% de la suma creditului
Comision lunar de administrare - 0,35% de la soldul creditului
Comision de prolongare/restructurare - 1%, minim 150 MDL.
Comision de rambursare anticipată:
- 1%, dacă termenul dintre rambursarea anticipată şi data de scadenţă este mai mare de 1 an - 0.5%, dacă termenul dintre rambursarea anticipată şi data de scadenţă nu este mai mare de 1 an
Penalitatea pentru restanţe la plata creditului: Rata dobanzii in vigoare la momentul respectiv + 5 p.p.