Azi: € 18,9294 lei 0,0834 $ 17,7607 lei 0,0583

OTP Bank

Imobiliar in MDL

Moneda de depozit MDL
Tipul creditului Imobiliar
Rata dobânzii 21.99%
Tipul ratei dobânzii fixa (fixa, primii 5 ani, flotanta incepand cu anul 6)
Termen (luni) 12 - 240 luni
Suma maxim 85% din valoarea imobilului, până la 90% în cazul în care clientul oferă garanţii imobiliare suplimentare (un alt gaj)
Gaj 1. Ipoteca (gajarea imobilului)
2. Depozit bancar
3. Fidejusiune
Documente necesare 1. Cererea de acordare a creditului, semnată de solicitantul de credit, soț/soție, fidejusor, după caz.
2. Buletinul de Identitate (fidejusorului, soțului(soției) În caz de insuficiență a propriilor venituri).
3. Adeverința de salariu pentru primirea creditului (fidejusorului, soțului (soției) după necesitate)
4. Carnet de muncă/contractul de munca (fidejusorului, soțului(soției) după necesitate)
5. Declarația pe venituri pentru ultimul an de gestiune vizată de Inspectoratul Fiscal de Stat (după caz)
6. Alte acte ce ar putea confirma existența și proveniența unor surse de venit suplimentare (pensii, transferuri de peste hotare, venituri provenite din contracte de arenda, dividende sau din alte surse)
7. Documentele aferente imobilului
Raportul de evaluare a imobilului efectuat de către compania de evaluare agreată de Bancă care va fi perfectat de către aceasta la prezentarea:
- Extrasului din Registrul bunurilor imobile (Oficiul Cadastral Teritorial – în continuare OCT)
- Certificatului OCT privind valoarea bunului imobil
- Documentelor care confirmă dreptul de proprietate asupra imobilul indicate în Extrasul din - Registrul bunurilor imobile (OCT)
8. Alte documente la cererea băncii.
Alte taxe Comision de acordare credit - 1% de la suma creditului;