Azi: € 19,3668 lei 0,0648 $ 17,7173 lei 0,0050

FinComBank

Ipoteca locativă

Moneda de depozit MDL
Tipul creditului Imobiliar
Rata dobânzii 10.99%
Tipul ratei dobânzii fixa
Termen (luni) 120 - 240 luni
Suma până la 100% din costul proiectului
Scopul creditului - pentru procurarea imobilului;
- pentru reparaţie capitală.
Gaj - gajul imobilului, care se află în proprietate;
- gajul imobilului locativ nefinalizat (procentul finalizării – nu mai puţin de 80%);
- gajul bunului imobil persoanelor terţe;
- gajarea depozitelor bancare;
- alt tip de gaj acceptat de bancă.
Documente necesare 1. documentul, care confirmă identitatea;
2. documentele, care confirmă venitul lunar al solicitantului, după caz al soţiei /soţului (Formularul Băncii);
3. poliţa de asigurare medicală obligatorie;
4. copia carnetului de muncă cu ştampila umedă;
5. documentele, referitoare la imobil;
6. documentul, ce confirmă achitarea contribuţiei la procurarea imobilului;
7. evaluarea imobilului propus drept garanţie, efectuată de o companie independentă, acceptată de bancă;
8. două facturi la achitarea serviciilor comunale (pentru apă, gaze sau încălzire);
9. alte documente la solicitarea Băncii.
Alte taxe Сomision de acordare al creditului 0%;
Comision pentru examinarea cererii 500 lei;
Сomision de administrare al creditului 0% lunar de la soldul creditului;
Сomision de rambursare anticipată 0%.