Azi: € 19,6172 lei 0,0617 $ 16,5952 lei 0,0205

FinComBank expune la vânzare 36,1% din acțiunile băncii

FinComBank expune la vânzare 36,1% din acțiunile băncii Sursa foto: fincombank.com

Decizia băncii vine în urma hotărârilor Băncii Naționale a Moldovei, Comisiei Naționale a Pieței Financiare precum și a deciziilor Comitetului e Conducere a băncii.

Astfel, începând cu astăzi, 09.08.2019, FinComBank expune la vânzare un pachet unic de 475.478 de acțiuni ale băncii, ce constituie 36,1% din capitalul băncii.

Condiţiile de vânzare a acţiunilor:

  1. Acţiunile se expun spre vânzare, începând cu 09.08.2019, ca pachet unic în număr de 475.478 de acţiuni, prin intermediul licitaţiei cu strigare organizate pe piaţa reglementată a Bursei de Valori a Moldovei.
  2. Licitaţia cu strigare va avea loc în perioada de la 23.10.2019 până la 05.11.2019.
  3. Preţul iniţial de vânzare constituie 260,66 MDL per acţiune.
  4. Acţiunile expuse spre vânzare pot fi achiziţionate de un singur cumpărător sau de un grup de persoane ce acţionează concertat care au obţinut aprobarea prealabilă a Băncii Naţionale a Moldovei până la achiziţionarea respectivă.

Capitalul social al băncii constituie 131.544.200 MDL, divizat în 1.315.442 acţiuni ordinare nominative de clasa I cu drept de vot. La moment 117.653 de acţiuni emise constituie acţiuni de tezaur, ceia ce este egal cu 8,944% din numărul total al acţiunilor emise.

Drepturile acordate de o acţiune: o acţiune ordinară nominativă emisă de bancă acordă dreptul la un vot în cadrul adunării generale a acţionarilor, dreptul de a primi o cotă-parte din dividende şi o parte din bunurile băncii în cazul lichidării acesteia.

Valoarea totală a pachetului expus la vânzare se ridică la aproximativ 124 milioane MDL (6,2 milioane de euro).

Amintim că la începutul anului curent, BNM a constatat că un grup de acționari acționează concertat în raport cu FinComBank. Drepturile acestora au fost suspendate și conform legislației în vigoare acțiunile trebuiau să fie înstrăinate în decurs de 3 luni de zile. Ulterior, în luna aprilie 2019, BNM a prelungit acest termen cu 3 luni.

La sfârșitul lunii iulie, CNPF a decis radierea acțiunilor FinComBank din registrul național al valorilor mobiliare, iar banca a emis noi acțiuni pe care le expune la vânzare.

Informații detaliate despre acțiunile băncii pot fi accesate pe Pagina Investitorului.

Sursa: fincombank.com

Noutăți similare