Azi: € 19,4080 lei 0,0141 $ 17,1276 lei 0,0436

Adunarea generală ordinară anuală a acţionarilor EuroCreditBank va avea loc la 26 aprilie 2019

Adunarea generală ordinară anuală a acţionarilor EuroCreditBank va avea loc la 26 aprilie 2019 Sursa foto: ecb.md

Despre acest fapt anunță banca prin intermediul unui comunicat plasat pe site-ul oficial.

Astfel, adunarea generală ordinară anuală a acţionarilor EuroCreditBank va avea loc la 26 aprilie 2019, ora 11:00.

Forma de ţinere a adunării – cu prezenta acţionarilor.

Adunarea se va desfăşura pe următoarea adresă: mun. Chişinău, str. Ismail, 33, oficiul central al băncii.

Ordine de zi a adunării prevede 11 puncte:

 1. Cu privire la Darea de seamă financiară anuală a băncii pentru anul 2018;
 2. Cu privire la Raportul Consiliului de Administraţie al băncii privind activitatea de supraveghere desfăşurată pentru anul 2018;
 3. Cu privire la repartizarea profitului obţinut în anul 2018 şi aprobarea normativelor repartizării profitului pentru anul 2019;
 4. Cu privire la confirmarea şi stabilirea cuantumului retribuţiei organizaţiei de audit care va efectua auditul statutar al situaţiilor financiare pentru anul 2019;
 5. Cu privire la bugetul Consiliului de Administraţie al băncii pentru anul 2019;
 6. Cu privire la examinarea rezultatelor controlului tematic efectuat de BNM în perioada 16.01.2019-26.01.2019 asupra domeniului tehnologiilor informaţionale şi comunicaţiilor (TIC) a băncii şi identificarea surselor financiare, inclusiv prin majorarea capitalului social al băncii;
 7. Cu privire la majorarea capitalului social al băncii cu 60 milioane de lei;
 8. Cu privire la aprobarea Statutului BC "EuroCreditBank" S.A. în redacţie nouă;
 9. Cu privire la alegerea noii componenţe a Consiliului de Administraţie al băncii;
 10. Cu privire la aprobarea Regulamentului Consiliului de Administraţie al Băncii Comerciale ”EuroCreditBank” S.A.;
 11. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de asigurare a accesului deţinătorilor de valori mobiliare la documentele băncii.

Materialele referitoare la Ordinea de zi a Adunării generale ordinare anuale a acţionarilor vor fi puse la dispoziţia acţionarilor pentru cunoştinţă începând cu 16 aprilie 2019, în zilele de lucru, între orele 9:00 – 16:00 la oficiul central al băncii.

Înregistrarea acţionarilor şi reprezentanţilor se va efectua intre 10:00 – 10:55, în ziua desfăşurării adunării.

Pentru participare la adunare, acţionarii vor prezenta buletinul de identitate (paşaportul), iar reprezentanţii acţionarilor – şi actul care atestă împuternicirea (procura sau extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice).

Pentru mai multe detalii accesați ecb.md.

Sursa: ecb.md

Noutăți similare