Victoriabank
2,33

Credit "Renaissance City"

Moneda de depozit MDL
Tipul creditului Imobiliar
Rata dobânzii 1.00% - 7.00%
Tipul ratei dobânzii flotanta
Termen (luni) 12 - 180 luni
Suma până la 80% din costul investiției
Scopul creditului pentru procurarea bunului imobil în complexul locativ "Renaissance City"
Gaj 1. Garanţii:
a) Ipoteca asupra bunului imobil situat în complexul locativ „Renaissance City”,
b) Ipoteca unui alt bun imobil (după caz) şi /sau alte bunuri acceptate de Bancă.
c) Fidejusiunea unei persoane terţe (persoană fizică sau juridică ca asigurare suplimentară).
2. Pachetul de asigurare:
a) Asigurarea în folosul Băncii a Bunului imobil ipotecat Băncii la valoarea de înlocuire a Bunului imobil;
b) Asigurarea în folosul Băncii a vieţii Debitorului sau pierderii de către acesta a capacităţii de muncă.
Condiţiile
 - să fiți cetăţean al Republicii Moldova şi să dispuneți de viză de domiciliu;
- să aveți o sursă stabilă de venit;
- vârsta minimă de 23 de ani, vârsta maximă - limitată de cerinţele faţă de vârsta de pensionare;
- vechime de muncă la locul actual de lucru - minim 6 luni;
- rata lunară de rambursare a creditului să nu depăşească 80% din venitul net mediu lunar.
Documente necesare 1. Cerere de credit;
2. Documente care certifică veniturile lunare ale solicitantului (una sau mai multe după caz din următoarele
surse de venit):
- adeverinţa de salariu și carnetul de muncă;
- contract de depozit;
- certificat de pensie;
- contract de locaţiune;
- decizii privind plata dividendelor;
- dovada primirii transferurilor internaționale.
3. Buletinul de identitate şi fişa de însoţire în original;
4. Documente necesare pentru ipotecarea bunurilor imobile:
- Documente confirmative privind achitarea ratei(lor) pentru locuinţă (min 20% din costul bunului imobil);
- Contractul de investiţie sau Contractul de vânzare-cumpărare (după caz);
- Extras din Registrul bunurilor imobile eliberat de Oficiul Cadastral Teritorial (în continuare OCT);
- Raport de evaluare a bunului imobil, întocmit de una din întreprinderile de evaluare convenite cu Banca;
- Certificatul privind lipsa datoriilor faţă de buget eliberat de Inspectoratul Fiscal de Stat.
5. Alte documente suplimentare (după caz).
Alte taxe Comision pentru perfectarea pachetului de documente: 80 lei;
Comision unic administrativ: 0,5% din suma creditului aprobat;
Comision anual de administrare: 0,5% din soldul creditului, începând cu anul al doilea de utilizare a creditului.​