Azi: € 19,4419 lei 0,0311 $ 17,1324 lei 0,0086
Mâine: € 19,4222 lei 0,0197 $ 17,1310 lei 0,0014

BCR Chișinău
2,50

Rezidențial BCR

Moneda de depozit MDL
Tipul creditului Imobiliar
Rata dobânzii 6.80%
Tipul ratei dobânzii flotanta
Termen (luni) 12 - 300 luni
Suma 30 000 - 2 500 000
Scopul creditului Se acordă persoanelor fizice pentru procurarea unui apartament, casă sau teren pentru construcții, efectuarea de reparaţii/ reconstrucţii a unui imobil existent, refinanţarea creditelor contractate anterior.
Gaj imobil
Condiţiile
 Vârsta solicitantului: minim 21 ani, maxim (la scadență) 57 ani femei – 62 ani bărbați.
Documente necesare Cerere de credit (formular tip BCR);
Buletin de identitate;
Chestionar (formular tip BCR);
Declarația pe propria răspundere completată de către solicitant (formular tip BCR);
Certificat de salariu (formular tip BCR)
Lista persoanelor afiliate solictantului (formular tip BCR);
Informația privind veniturile calculate și achitate în folosul persoanei fizice și privind impozitul pe venit reținut din aceste venituri;
Acordul solcitantului privind solicitare raportului de credit de la Biroul de Credit;
Acordul solicitantului privind furnizarea informaíei la Biroul de Credit;
Carnet de muncă / contract de muncă;
Dovada achitrii serviciilor comunale (facturi achitate pentru ultima lună);
Extras din Registrul bunurilor imobile (OCT);
Documente care confirmă dreptul de proprietate asupra imobilului (indicate in extras de la OCT);
Certificat privind lipsa estanțelor de la IFS;
Raport de evaluare a imobilului ce urmează a fi gajat;
Acte ce confirmă contribuția minimă proprie de 20%;
Alte documente etc.
Alte taxe Comision pentru analiza dosarului - 500 lei.
Comision pentru acordare - 0.50% de la suma creditului.
Comision de gestiune - 0,15% lunar din soldul creditului.
Alte detalii DAE: 9.1% - calculată la rata dobânzii promoțională de 6.8%
Debitorul are obligaţia de a încheia un contract de asigurare a bunului ipotecat, costul căruia nu a fost luat în calcul la calcularea DAE.