Azi: € 19,5385 lei 0,0631 $ 16,6888 lei 0,0243

ProCredit Bank – unica bancă din Moldova invitată la conferința privind finanțarea proiectelor prietenoase cu mediul înconjurător

ProCredit Bank – unica bancă din Moldova invitată la conferința privind finanțarea proiectelor prietenoase cu mediul înconjurător Sursa foto: procreditbank.md

ProCredit Bank a fost unica bancă din Republica Moldova invitată la conferința internațională "Facilitarea accesului la finanțare pentru proiectele privind eficiența energetică și dezvoltarea prietenoasă a mediului înconjurător, cu emisii reduse de carbon în statele Parteneriatului Estic* și Asiei Centrale", desfășurată de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE**) în perioada 29-30 iunie 2017 la Bruxelles.

Conferința a adunat reprezentanții oficiali ai ministerelor de protecție a mediului, de economie și energetică, reprezentanții instituțiilor financiare și băncilor din țările ca Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Moldova, Ucraina, țările Asiei Centrale, precum și reprezentanții organizațiilor internaționale și statelor donatoare.

Obiectivele conferinței au vizat evaluarea inițiativelor recente și a modificărilor aferente politicii și mecanismelor financiare în cele 6 state ale Parteneriatului Estic și Asia Centrală, orientate către sprijinirea eforturilor guvernului spre dezvoltare economică prietenoasă cu mediul înconjurător și eficiența energetică. De asemenea, la conferință s-au discutat provocările și perspectivele majore privind coordonarea completă a mecanismelor financiare cu reformele din domeniul politicii pentru stimularea investițiilor prietenoase cu mediul înconjurător și creșterea volumului acestora în scopul dezvoltării eficiente energetic, cu emisii reduse de carbon.

Participarea ProCredit Bank la conferința dată confirmă că atât în mediul local cât și cel internațional Banca are reputația de o instituție ce contribuie la dezvoltarea economică durabilă din punct de vedere ecologic a Republicii Moldova. Astfel, finanțarea prietenoasă cu mediul înconjurător a devenit o parte integrantă a strategiei ProCredit Bank în anul 2013. Tot atunci banca a început promovarea creditelor prietenoase cu mediul înconjurător, contribuind astfel la investiții în eficiența energetică, surse de energie regenerabilă și măsuri de protecție a mediului.

La data de 30 aprilie 2017, portofoliul de credite, debursate întreprinderilor în scopul finanțării investițiilor în eficiența energetică, sursele alternative de energie și măsuri prietenoase cu mediul înconjurător, a constituit circa 12,7 milioane euro, sau 12,59 % din portofoliul de credite total al ProCredit Bank Moldova.

Actualmente ProCredit Bank este unica bancă din Moldova care desfășoară evaluarea riscurilor ecologice și sociale la debursarea fiecărui credit. De asemenea, ProCredit Bank a implementat un sistem intern de management al mediului. Banca își monitorizează permanent consumul de energie și resurse din punct de vedere al mediului și perspectivei de îmbunătățire.

Echipa ProCredit Bank este ferm convinsă că pentru soluționarea problemelor ecologice trebuie să ne schimbăm atitudinea fața de planeta noastră.

* Parteneriatul estic – un proiect al Uniunii Europene, scopul căruia constă în dezvoltarea relațiilor de integrare ale Uniunii Europene cu Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Moldova, Ucraina.

** OCDE – Organizația internațională a statelor dezvoltate, care respectă principiile democrației reprezentative și economiei libere de piață.

Sursa: procreditbank.md

Noutăți similare