Azi: € 19,5385 lei 0,0631 $ 16,6888 lei 0,0243

ProCredit Bank – prima bancă din Moldova a cărui sistem de management al mediului înconjurător este certificat în standardul ISO 14001:2015

ProCredit Bank – prima bancă din Moldova a cărui sistem de management al mediului înconjurător este certificat în standardul ISO 14001:2015 Sursa foto: procreditbank.md

ProCredit Bank a devenit prima și singura bancă din Republica Moldova care a fost certificată în conformitate cu standardul ISO 14001:2015 - standard recunoscut la nivel internațional pentru sistemele de management de mediu.

Certificatul ISO 14001:2015 a fost obținut în urma auditului realizat de Organismul de Certificare a Sistemelor de Management al Întreprinderii de Stat “Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare”. Această certificare este o dovadă suplimentară că ProCredit Bank a creat un sistem de management și protecție a mediului care respectă reglementările locale și internaționale și confirmă eforturile băncii de a promova implementarea legislației de mediu.

ProCredit Bank a implementat aceste standarde prin aplicarea procedurilor ecologice, al căror unic scop este reducerea impactului activităților sale asupra mediului înconjurător.

Aspectele legate de protejarea mediului sunt o componentă esenţială a formării personale și profesionale oferite personalului ProCredit Bank. Banca monitorizează la nivel central indicatorii de consum pentru energie electrică și termică, apă menajeră, hârtie, combustibil, în vederea optimizării consumului acestora, prin utilizarea lor cât mai eficientă, fără a afecta condițiile de lucru ale angajaților băncii și având ca efect imediat reducerea impactului negativ asupra mediului înconjurător.

Așadar, din 2012, de când banca a implementat sistemul de management de mediu, timp de 4 ani banca a micșorat consumul anual de:

  • energie cu 55%, ceea ce în valoare absolută constituie 1,8 mil kWh;
  • apă menajeră cu 61%, în valoare absolută constituind 2,6 mii m3;
  • hârtie cu 65%, în valoare absolută constituind 11,5 tone.

În același timp, ProCredit Bank se angajează să finanţeze proiecte sustenabile şi prietenoase mediului. Iată de ce, banca analizează cererile de credit într-un mod care permite evaluarea riscului ecologic și social al activității clientului şi respectarea standardelor de sănătate şi securitate. Astăzi, această analiză a riscurilor de mediu și sociale reprezintă o parte inseparabilă a evaluării clienților potențiali, care merge mână în mână cu finanțarea investițiilor “verzi”, servind la îmbunătățirea performanței de mediu. Astfel, ProCredit Bank a plasat peste 31 mil. EUR în împrumuturi pentru investiții în eficienţă energetică, energie regenerabilă şi măsuri prietenoase mediului pentru clienţii business ai băncii. La sfârșitul lunii iunie 2017 portofoliul “verde” al băncii constituie 14,9 mil. EUR, ce constituie 14,3% din portofoliul total.

În acest mod, ProCredit Bank impune noi standarde în sectorul bancar, pentru a avea o gestionare mai responsabilă a mediului înconjurător, iar certificarea ISO 14001:2015 reprezintă o dovadă în plus a aprecierii și a conștientizării importanței protejării mediului în care trăim, atât pentru noi cât și pentru generațiile viitoare.

Sursa: procreditbank.md

Noutăți similare