Azi: € 19,5385 lei 0,0631 $ 16,6888 lei 0,0243

ProCredit Bank convoacă repetat Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în data de 21.09.2015

ProCredit Bank convoacă repetat Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în data de 21.09.2015 Sursa foto: kp.md

ProCredit Bank anunță pe site-ul oficial despre convocarea repetată a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor în data de 21 septembrie 2015.

Adunarea acționarilor va avea loc cu prezența acestora.

Principalele subiecte de pe ordinea de zi sunt modificarea componenței Consiliului de Administrație al băncii și aprobarea unei noi activități pentru bancă – bancassurance (intermedierea serviciilor de asigurări).

Amintim că acționarii ProCredit Bank Moldova sunt ProCredit Holding AG (82,09%), banca de dezvoltare de pe lîngă Guvernul German, KfW (14,1%) și Stichting DOEN-Postcode Loterij (3,81%).

La moment din Consiliul de Administrație al băncii fac parte:

1. Alois Knobloch (Președintele CA) - Director financiar executiv, ProCredit Holding AG;

2. Vitalis Ritter - Manager Superior de Proiect, Programul de Dezvoltare a Sistemului Financiar pentru Europa de Est, Caucaz şi Asia Centrală, KfW Bankengruppe;

3. Natia Tkhilaishvili - Șef Departament Resurse Umane ProCredit BankGeorgia.

4. Stephan Boven - Manager al Departamentului Finanţe şi Control al Internationale Projekt Consult (IPC) GmbH, delegat la ProCredit Holding AG & Co. KGaA, Frankfurt, Germania;

5. Jovanka Joleska Popovska - Manager General ProCredit Bank Macedonia.

Vedeți în continuare anunțul integral plasat de bancă pe site-ul oficial.

“B.C. „ProCredit Bank”S.A.aduce la cunoştinţă acţionarilor că în temeiul art. 58 al Legii privind societăţile pe acţiuni, Consiliului de Administraţie al Băncii a adoptat decizia cu privire la convocarea repetată a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor, cu prezenţa acestora, care va avea loc la 21 septembrie 2015, la următoarea adresă: MD-2001, bd. Stefan cel Mare si Sfint 65, of. 901, mun. Chișinău, Republica Moldova începând cu orele 10:00

Înregistrarea acţionarilor cu drept de participare şi vot se va efectua între orele 10:00 – 10:30.

Şedinţa va avea următoarea Ordine de zi:

1. Determinarea cvorumului.

2. Alegerea Preşedintelui şi Secretarului Adunării.

3. Revizuirea şi aprobarea Ordinii de zi.

4. Modificarea componenței Consiliului de Administrație al Băncii.

5. Aprobarea unei activități noi desfășurate de către Bancă în domeniul financiar – activitatea de agent de bancassurance.

Comitetul de conducere

BC ProCredit Bank SA”

Sursa: procreditbank.md

Noutăți similare